Spring til indhold

Guide til skifteretsattest

Hvad er en skifteretsattest

En skifteretsattest er en juridisk bindende attest, der dokumenterer, hvem der har retten til at disponere over en ejendom efter et dødsfald. Skifteretsattesten er således det juridiske bevis for, at afdødes arvinger kan råde over afdødes ejendomme og ejendele.

Her får du en nem guide til at forstå en skifteretsattests funktion.

Kasper KjemsAf Kasper Kjems. Redaktør - Findbank.dk
Opdateret d. 18-12-2020. Kategori: Privatøkonomi

Hvad er en skifteretsattest?

En skifteretsattest er beviset for, at skifteretten har opgjort afdødes bo i samråd med arvingerne, og at det er de retmæssige arvinger, der nu råder over afdødes efterladte ting og værdier.

Vejen til en skifteretsattest:

 1. Arvinger skal i første omgang vælge en kontaktperson, der anmelder dødsfaldet til skifteretten. Det kan for eksempel være afdødes ægtefælle. Skifteretten vil dernæst i samråd med vedkommende aftale, hvordan boet skal opgøres.
 2. Når en aftale er på plads, er det skifteretten, der udsteder skifteretsattesten. Den er beviset for den pågældende aftale. Vær opmærksom på, at der går omtrent fire uger, før skifteretten henvender sig til kontaktpersonen.
 3. Hvis arvinger efterfølgende ønsker at sælge afdødes bo, ejendom eller hæve fra bankkonti, skal de kunne fremlægge en skifteretsattest. Derfor er den så vigtig at have.
 4. I tilfælde af at flere arvinger er involveret, kan man underskrive en fuldmagt til den respektive kontaktperson. Dette er en praktisk foranstaltning, der kan gøre skifteretsprocessen mere overskuelig.

Hvordan ser en skifteretsattest ud?

En skifteretsattest indeholder alle oplysninger om den videre forvaltning af boet.

Skifteretten skal derfor bruge en række oplysninger til udarbejdelsen af attesten, herunder:

 • navne på arvingerne
 • CPR-numre på arvingerne
 • adresser på arvingerne
 • oplysninger om afdødes testamente og ægtepagt
 • værdibestemmelse af afdødes ejendom
 • oplysninger om evt. ubetalt gæld

Hvad koster en skifteretsattest?

En skifteretsattest er ganske gratis. Det er skifteretten, der udsteder den, og man skal som nævnt blot sørge for at anmelde dødsfaldet, umiddelbart efter det er sket.

Hvis skifteretsattesten er bortkommet, skal man dog være opmærksom på, at det koster 175 kr. at bestille en ny skifteretsattest. Så pas godt på den.

Hvad er et privat skifte?

Et privat skifte er en måde, hvorpå arvinger og en tilknyttet dødsboadvokat kan gøre afdødes bo og formue op uden at gå igennem skifteretten. På denne måde kan man spare omkostningerne ved en autoriseret bobestyrer, som skifteretten udpeger ved et offentligt skifte.

Man skal dog anmode om et privat skifte, og det skal godkendes af skifteretten. Betingelserne for, at anmodningen godkendes, er som følger:

 • Alle arvinger skal være enige om at foretage et privat skifte. Hvis blot én arving modsætter sig, vil det ikke være muligt at gøre.
 • Boets aktiver skal være højere end boets passiver. Det betyder, at boet er solvent. Der må altså ikke være gæld i boet, som ikke kan betales tilbage til en kreditor.
 • Hvis afdøde i sit testamente har givet udtryk for, at arvingerne ikke må foretage et privat skifte, er det heller ikke en mulighed.

Hvad er tinglysning af en skifteretsattest?

En skifteretsattest skal tinglyses, hvis man skal overdrage ejendom til arvinger efter et dødsfald. Tinglysning dækker over den offentlige registrering af ejendomme og foregår igennem Tinglysningsretten. Hvis arvingerne ikke har fået tinglyst deres skifteretsattest, vil de eksempelvis ikke kunne få udbetalt ejendomsskat eller tage lån i den pågældende ejendom.

Arvingerne skal derfor have deres skifteretsattest tinglyst, og der skal derudover foretages en ændring i skødet til ejendommen.

Der kan også være tale om tinglysning i forbindelse med uskiftet bo. Afdøde kan nemlig have indgået en aftale om, at børnene ikke arver, før afdødes ægtefælle også er afgået ved døden. I så fald skal skifteretsattesten tinglyses, før denne aftale står ved magt.

Find mere information

Der er altså en række forskellige muligheder og forbehold, der er vigtige at tage stilling til i en skifteretsproces.

Læs mere om tinglysning af en skifteretsattest her, hvorvidt du skal vælge offentligt eller privat skifte og om særlige omstændigheder i forbindelse med uskiftet bo.