Rådighedsbeløb ved gældssanering

rådighedsbeløb ved gældssanering

Står du i gæld til op over begge øre, så kan du ansøge om gældssanering. Gældssanering er nemlig en ordning, hvor du får nedsat en stor og håbløs gæld til et mindre beløb, som du er i stand til at tilbagebetale. Læs mere om det her.

Rådighedsbeløb ved gældssanering

Helt praktisk fungerer gældssanering på den måde, at skifteretten nedsætter din gæld til en procentdel af den oprindelige gæld. Du skal derfor betale efter en afdragsordning med månedlige afdrag over en periode på typisk 5 år. En særlig konto oprettes, hvor det månedlige afdrag indsættes, og en gang om året fordeles beløbet herefter til tilgodehavende. Hvilket beløb, du skal betale fastsættes, så du har et rådighedsbeløb og et til dækning af de faste udgifter. De faste udgifter regnes som el, vand, varme, husleje, a-kasse, medicin osv. Rådighedsbeløbet er mad og drikke, tøj, frisør, transport, tandlæge og lommepenge til diverse. Svarer dit rådighedsbeløb og husleje mv. til dine indtægter, så kan skifteretten overveje, om gælden helt skal bortfalde.

Læs mere om rådighedsbeløb ved gældssanering her!

Hvad er rådighedsbeløb ved gældssanering?

Rådighedsbeløb ved gældssanering er altså det beløb, som du og din familie skal leve for, når alle udgifter i gældsaneringsbudgettet er betalt. Alle udgifter som ikke er medtaget i nedenstående skema, skal efter gældssanering betales af det rådighedsbeløb, du er blevet tilkendt.
Rådighedsbeløb ved gældssanering er fastsat og reguleres hvert år med en tilpasset reguleringsprocent.

Rådighedsbeløbene ved gældssanering fra 1. januar 2017 er:

Par Kr. 10.430
Enlige Kr. 6.150
Barn 0-1 år Kr. 1.680
Barn 2-6 år Kr. 2.150
Barn 7-18 år Kr. 3.090

 

Ifølge satserne for rådighedsbeløb på et par med et barn på 7-18 år have et samlet månedlighed rådighedsbeløb på 10.430 kr. + 3.090 kr. = 13.230 kr.
Som eksempel kan vi antage at parrets samlede nettoindtægter udgør 30.000 kr. pr. måned og de faste udgifter 11.800 kr. Herefter vil beregningen af overskud til betaling af kreditorer se således ud.

 

Nettoindtægt 30.000 kr.
Faste udgifter -11.800 kr.
Rådighedsbeløb -13.320 kr.
Overskud til betaling 4.970 kr.

Dermed kan der betales 4.970 kr. til gæld pr. måned. Gældssaneringen løber over 60 måneder og bliver fordelt til kreditorerne. I vores eksempel vil der samlet skulle betales 298.200 kr., før du er gældfri.