Spring til indhold

Hvordan beregnes bidragssatsen?

hvordan beregnes bidragssatsen

Tusindvis af danskere oplever stigende bidragssatser på deres realkreditlån. Det gør, at mange er på udkig efter nye måder at nedbringe de månedlige låneomkostninger på. Men hvordan beregnes bidragssatsen, og kan med nedbringe den? Læs mere her.

Kasper KjemsAf Kasper Kjems. Redaktør - Findbank.dk
Opdateret d. 25-08-2017. Kategori: Realkreditlån

Hvad er bidragssats?

Optager du et realkreditlån, sælger realkreditinstituttet obligationer på dine vegne med sikkerhed i din bolig svarende til lånet. Modsat renten, som tilfalder långiver, dem som køber obligationerne, er bidragssatsen realkreditinstituttets pris for at administrere lånet og tage risikoen mellem långiver og låntager. Derfor betales bidragssats gennem hele løbetiden, når du har optaget et realkreditlån.

Er du interesseret i det billigste realkreditlån med lav bidragssats? Så indhent tre tilbud her.

Hvordan beregnes bidragssatsen?

Hvordan bidragssatsen beregnes er sådan set ens. Men bidragssatserne afhænger af, hvilken type lån du optager. Herudover har ejendomstype og størrelsen på realkreditlånet i forhold til boligens værdi også en indflydelse. Beslutter du at omlægge dit lån, fortsætter bidragssatserne som udgangspunkt uændret – forudsat at du ikke skifter til en anden låntype. Men omlægger du dit lån fra f.eks. et rentetilpasningslån til et fastforrentet lån, så ændres bidragssatsen. Forhøjer du dit lån med mere end 100.000 kr. eller forlænger du afdragsfriheden på perioder i mere end tre år, vil bidragssatsen også beregnes på ny. Bidragssatsen beregnes derfor individuelt og udgør en procentsats af restgælden på lånet. Typisk varierer satsen fra ca. 0,3 procent om året for belåning af op til 40 procent af boligens værdi for et lån med fast rente med afdrag og op til 2,7 procent om året for belåning af 60-80 procent for et lån uden afdrag.

Hvordan kender jeg min bidragssats?

Når du modtager ydelsesplanen, er bidragssatsen indskrevet, så du ved hvad de samlede månedlige omkostninger er. Bidragssatser betales normalt kvartalsvis eller månedsvis som en del af ydelse. Husk, at renteudgifter og bidragssats kan trækkes fra i skat og derved af fradragsberettiget. Realkreditinstituttet indberetter automatisk beløber til Skat ved årsafslutning, men check altid om tallene er korrekte.