Spring til indhold

Kan bidragssats trækkes fra i skat?

Kan bidragssats trækkes fra i skat

Det er de færreste, der har så mange penge i banken, at et boligkøb kan betales kontant. Derfor lånes der mange gange penge, og dermed betales bidragssats. Men kan bidragssats trækkes fra i skat? Læs mere her.

Kasper KjemsAf Kasper Kjems. Redaktør - Findbank.dk
Opdateret d. 25-08-2017. Kategori: Realkreditlån

Kan bidragssats trækkes fra i skat?

Som privatperson er der en række udgifter, som du kan trække fra i din indkomst. Disse kaldes typisk samlet for skattefradrag og dækker over bl.a. kørsel, donationer, renter og bidragssats. Dine omstændigheder afgør, hvad du kan trække fra. Men uanset hvad eller hvor meget du kan trække fra, betyder det flere penge på kontoen hver måned, når der er styr på fradragene og herunder bidragssats. Men kan bidragssats trækkes fra i skat? Det korte svar er ja.

Er du interesseret i tilbud på det realkreditlån med fradragsberettiget bidragssats? Så indhent tre tilbud på det billigste realkreditlån her.

Hvordan bidragssats trækkes fra i skat rent teknisk

Når du først har lånt penge og begyndt at fradrage på dit realkreditlån, kan du nøjagtig ligesom ved alle andre slags lån også få fradrag på bidragssatsen. Den månedlige ydelse du betaler din realkreditinstituttet består af tre poster – rente, bidragssats og afdrag. Heraf kan rente og bidragssats trækkes fra i skat. Rent teknisk gives der fradrag i låneoptagers kapitalindkomst, hvis der beskattes efter personskatteloven. Det betyder, at udgiften fradrages i den skattepligtige indkomst. Størrelsen på fradraget er uafhængig af din indkomst, og hvor meget du betaler i skat.

Hvad er bidragssats overhoved?

Kort sagt er bidragssats et administrationsgebyr, som realkreditinstitutterne pålægger låneoptagere. Realkreditinstitutternes måde at tjene penge på er via bidragssatserne. Det er dermed den betaling, som de tager for at formidle et lån mellem låneoptager og giver. Det er en udbredt misforståelse, at det er renten, som institutterne tjener på. Pengene som du låner, stammer i stedet fra solgte obligationer svarende til det beløb, du låner. Renten gives derfor som belønning til dem, der har købt obligationerne og derved bliver långiver. Realkreditinstitutternes funktion er derved at formidle pengene mellem partneren. For denne service tager de bidragssatsen, som kan trækkes fra i skat.