Spring til indhold

Investering i obligationer – en begynderguide

kvinde investering i obligationer

Vil du gerne i gang med investering i obligationer, men har du ingen idé om, hvor du skal begynde? I denne artikel guider vi dig til det vigtigste, du skal vide om obligationer, og giver nogle gode råd til, hvordan du kommer godt i gang.

Kasper KjemsAf Kasper Kjems. Redaktør - Findbank.dk
Opdateret d. 10-05-2021. Kategori: Investering

Hvad er obligationer?

Obligationer er en form for gældsbrev. Når du køber en obligation af en stat, virksomhed eller et realkreditinstitut, låner du dine penge til udstederen i et vist antal år til gengæld for en rente. Når du investerer i obligationer, vil du altså have et ret godt billede af, hvordan dit afkast vil se ud de næste mange år.

Obligationer er en relativt sikker og stabil investeringsform, som typisk indebærer en mindre risiko for tab end investering i aktier. Til gengæld har du ikke mulighed for at opnå et så højt afkast af din investering i obligationer.

Hvordan fungerer obligationer?

Når du investerer i obligationer, er det typisk ikke med målet om at opnå et højt afkast. Med den relativt høje grad af stabilitet og forudsigelighed er investering i obligationer derimod en måde at sikre stabilitet i din samlede portefølje på (portefølje vil sige din samlede gruppe af investeringer, for eksempel i aktier, obligationer og fast ejendom).

Mens aktier svinger meget fra år til år og falder og stiger i værdi, så sikrer dine obligationer dig en vis rente hvert år, og på den måde skaber obligationerne en sikker bund i dine investeringer.

Hvilke typer obligationer findes der?

Der findes mange forskellige obligationstyper, men de mest overordnede typer af obligationer er disse tre:

  1. Statsobligationer
  2. Realkreditobligationer
  3. Virksomhedsobligationer

I det følgende dykker vi ned i disse tre overordnede typer af obligationer.

1. Hvad er statsobligationer?

Statsobligationer er obligationer, som er udstedt af staten. Hvorfor udsteder en stat obligationer? Det gør den for eksempel for at finansiere et underskud i den offentlige økonomi.

Du kan både købe danske obligationer fra staten og udenlandske statsobligationer.

Danske statsobligationer er en af de sikreste investeringer, du kan foretage dig, blandt andet fordi der er en meget lille risiko for, at den danske stat ikke skulle overholde sine betalinger. Mens risikoen er lav ved de danske statsobligationer, er afkastet også lavt. Det samme gør sig typisk også gældende når du køber obligationer i andre lande med udviklede og stabile økonomier som Sverige, USA og Tyskland.

Du kan i stedet vælge at investere i vækstlande (eksempelvis Brasilien), hvis du gerne vil have mulighed for at opnå et højere afkast på din investering i obligationer. Her er risikoen ved investeringen dog tilsvarende større.

2. Hvad er realkreditobligationer?

En realkreditobligation er reelt set et lån til boligejere, der har optaget realkreditlån i deres bolig. Det er realkreditinstitutterne, der udsteder realkreditobligationer. Realkreditinstitutterne har typisk høj kreditværdighed. Find det billigste realkreditlån her.

En andel af de danske realkreditobligationer er det, man kalder konvertérbare obligationer. Det vil sige, at du kan risikere, at dine obligationer bliver indfriet til kurs 100, selvom kursen på din obligation er over 100 på børsen, og som investor kan du altså miste en kursgevinst. Dette fænomen kaldes udtrækningsrisiko, og det skyldes, at en boligejer altid har lov til at indfri sit realkreditlån til kurs 100.

Generelt er risikoen ved realkreditobligationer dog lav, da sikkerheden er i fast ejendom.

3. Hvad er virksomhedsobligationer?

Virksomhedsobligationer er obligationer udstedt af virksomheder, som bruger salget af obligationer til at finansiere virksomhedens egne investeringer. I stedet for at optage et banklån vælger virksomheden at udstede obligationer.

Fordelen ved virksomhedsobligationer er, at du typisk kan opnå et højere afkast end ved at investere i obligationer fra stater og realkreditinstitutter. Til gengæld er risikoen for at miste penge også større, da virksomheder i højere grad end stater og realkreditinstitutter kan finde på at misligholde betalinger.

Hvordan køber man obligationer?

En stor del af obligationerne er tilgængelige på fondsbørserne. De fleste statsobligationer og realkreditobligationer kan du selv købe og sælge på fondsbørsen, på samme måde som det foregår med aktier. Kun nogle af virksomhedsobligationerne bliver forhandlet på fondsbørser.

De fleste virksomhedsobligationer samt statsobligationer fra vækstlande fra de nye markeder er svære og dyre at købe som privat investor. De bliver derfor ofte handlet direkte mellem køber og sælger i såkaldte “OTC-handler” (Over The Counter) uden en fondsbørs som mellemled.

Hvis du gerne vil handle med obligationer, har du valget mellem selv at købe og sælge dine værdipapirer, for eksempel på en online handelsplatform eller via din netbank, eller du kan få hjælp af professionelle, blandt andet i din bank.

Mange vælger at investere i fonde eller via banken for dermed at få hjælp af professionelle rådgivere.

Tip

Din bankrådgiver kan hjælpe dig med at lægge en investeringsstrategi. Her kigger rådgiveren blandt andet på din:

  • alder
  • økonomi
  • risikovillighed

Bankens professionelle rådgiver kan hjælpe dig med at sammensætte en portefølje af investeringer, der passer til din profil.

Tal også gerne med din rådgiver om risikoen ved dine investeringer. Der er altid en risiko forbundet med at investere – også i obligationer – og din professionelle rådgiver vil kunne sætte dig ind i, hvordan de seneste års lave renter blandt andet påvirker din mulighed for at opnå et positivt afkast.

Hvad er en fondsbørs?

En fondsbørs er en form for markedsplads, hvor der bliver handlet med værdipapirer såsom aktier og obligationer. Børsen i København hedder Nasdaq Copenhagen.

Værdipapirerne på fondsbørsen bliver prissat ud fra udbud og efterspørgslen. Når efterspørgslen på en aktie eller en obligation stiger, vil prisen som regel også stige.

Som privat investor har du ikke selv mulighed for at handle og sælge på børsen. Du skal foretage dine investeringer enten gennem en børsmægler eller en anden professionel instans, typisk din bank.

Uanset om du handler via din bank eller en anden instans, så er der international lovgivning, som pålægger mægleren at handle på dine vegne til den bedst mulige pris.

FAQ – Oftest stillede spørgsmål

Hvad er en obligation?

Obligationer bliver udstedt af stater, virksomheder og realkreditinstitutter. Når du køber en obligation, låner du penge til udstederen af obligationen i bytte for en vis rente, som øger værdien af din formue. Lånet løber over en fastlagt periode. Investering i obligationer er ofte mindre risikofyldt end investering i aktier, men risikoen varierer alt afhængig af obligationstypen.

Hvad betyder kurs?

Kurs er prisen på værdipapirer som aktier, obligationer, valuta og pantebreve.

Hvad er obligationskurser?

Kursen på en obligation er det, som én obligation koster på børsen. Obligationskurser kan stige og falde.

Hvornår stiger kursen på obligationer, og hvornår falder kursen på obligationer?

Kurserne på obligationer bliver bestemt af udbud og efterspørgsel på markedet. I en periode med medvind på aktiemarkedet vil efterspørgslen på obligationer for eksempel typisk falde, fordi investorer efterspørger aktier i stedet for obligationer. Nogle vil måske endda sælge deres obligationer for at købe aktier i stedet. Det er et eksempel på, hvordan kurserne på obligationer vil blive presset ned. Mange andre forhold kan ændre på udbud og efterspørgsel.

Hvad er blåstemplede obligationer?

Blåstemplede obligationer skal du hverken betale skat af eller have fradrag for ved tab og gevinster. En blåstemplet obligation er en obligation, hvor kravet til mindsterenten på obligationer var opfyldt på det tidspunkt, obligationen blev udstedt.

Hvad er SDO-obligationer?

SDO står for “Særligt Dækkende Obligationer” og omhandler lån, der bliver taget mod pant i fast ejendom. Før 2007 kaldte man denne type af obligationer for “realkreditobligationer”, men i dag kan både realkreditinstitutter og de almindelige pengeinstitutter benytte sig af SDO’er.

Læs videre om:

Investering for begyndere

Investering i aktier

Investeringsforening – hvad er det?