Spring til indhold

Kreditforeningslån – variabel eller fast rente?

Kreditforeningslån fast eller variabel rente

Du skal gøre dig flere overvejelser, når du skal afgøre, hvilken slags kreditforeningslån, du vil optage. Du skal gøre op med dig selv om det skal være fastforrentet, hvor du kender alle din udgifter eller med variable rente, hvor det muligvis bliver billigere i længden, hvis du har is i maven .

Kasper KjemsAf Kasper Kjems. Redaktør - Findbank.dk
Opdateret d. 16-01-2018. Kategori: Kreditforeningslån

To forskellige kreditforeningslån

Helt grundlæggende findes der to forskellige typer kreditforeningslån.

– Et fastforrentet lån, hvor renten er fast i hele lånets løbetid
– Et rentetilpasningslån, hvor rente er variable og ofte fastsættes i periode af 1-6 år ad gangen

Klik her og indhent 3 gratis tilbud på det billigste kreditforeningslån

Omkostninger ved kreditforeningslån

På et realkreditlån betaler du som låntager ofte en kvartalsvis terminsydelse. Ydelsen består af følgende:

– renter, som betales til investor (den har købt obligationerne)
– bidrag, der er et administrationsgebyr, som bl.a. går til driften af realkreditinstituttet
– afdrag på lånet, hvis ikke du har afdragsfrihed, som betales videre til investor

Variabel eller fast rente

Man kan lidt forenklet sige, at du løber en større risiko for ændringer i din økonomi med et lån med lav variabel rente og dermed ydelse her og nu, end hvis du vælger et med en fast højere rente. En rentestigning vil få ydelsen til at stige på et lån med variable rente, og det er derfor vigtigt, at du har plads til en sådan stigning i din økonomi med denne lånetype.
Har du ikke plads til stigninger i ydelse, kan du tegne de fastforrentede lån og kende din ydelse de næste 30 år medmindre du omlægger lånet eller sælger boligen. Du betaler derimod lidt ekstra for sikkerheden i form af højere renter.

Kreditforeningslån som obligationslån eller kontantlån

Med et traditionelt obligationslån kender du lånets rente men ikke det endelig beløb, som du får udbetalt i hånden i begyndelse. Det gør du først, når obligationerne bliver solgt til en given kurs, og du dermed får pengene. Det kan enten være dagens kurs eller en fast kurs, hvis du tidligere har indgået en fastkursaftale med realkreditinstituttet.
Du kan også vælge at optage et kreditforeningslån som kontantlån. Her er du klar over, hvilket beløb du vil få udbetalt, når du modtager lånetilbuddet. Derimod kender du ikke den endelig rente på lånet, før det er udbetalt, eller du også her har indgået en fastkursaftale.