Spring til indhold

ÅOP

ÅOP

ÅOP står for de årlige omkostninger i procent og viser dig, hvad det koster at have et lån inklusive renter og alle omkostninger. ÅOP giver dig dermed mulighed for hurtigt at gennemskue, hvilket lån eller kredit der er det billigste, når du sammenligner lånetilbud fra bankerne eller realkreditinstitutter.

Kasper KjemsAf Kasper Kjems. Redaktør - Findbank.dk
Opdateret d. 12-03-2021. Kategori: Privatøkonomi

ÅOP er dine Årlige Omkostninger i Procent.

Det er dine samlede omkostninger for et lån i procent over et år. Både omkostninger til stiftelse, renten og evt. gebyrer er med i ÅOP.

Ifølge kreditaftaleloven og prismærkningsloven skal låneudbydere og banker altid oplyse ÅOP sammen med de øvrige låneudgifter. Dette gælder generelt ved køb på kredit eller når du optager et lån. Når der udlånes kontanter, er der en tilsvarende skiltningsbekendtgørelse med regler for skiltning ved kontantlån.

Typisk kan et lån se billigt ud fordi renten er forholdsvis lav, men de løbende gebyrer, stiftelsesomkostninger og diverse afgifter på lånet gør at de årlige omkostninger bliver høje. Ved beregningen af ÅOP skal alle udgifter ved oprettelse, såvel som i lånets løbetid, inddrages. Du kan derfor hurtigt gennemskue, hvilke lån der er billige ved at se på ÅOP.
Særligt ved lån af mindre beløb, er det vigtigt at være opmærksom på, hvor store de faktiske udgifter er. Særligt stiftelsesgebyret kan være en tung post i et korttidslån med et mindre beløb. I et lån over lang tid betyder det knap så meget. Find den billigste bank i vores guide.

ÅOP beregner

Man beregner de årlige omkostninger i procent ved at foretage en gennemgang af omkostninger af lånet over hele løbetiden. Du skal dermed have lånebeløbet, ydelsen (det beløb du betaler af på lånet hver måned plus forrentning), længden af lånet og alle gebyrer og stiftelsesomkostninger for at beregne ÅOP. Lånets stiftelsesomkostninger skal fordeles over hele perioden. Samtidig foregår forrentningen månedligt, så når man gennemgår lånet måned for måned, skal gælden forrentes og trækker afdraget fra gælden. Eventuelle månedlige gebyrer skal lægges til omkostningerne. Når disse udregninger er foretaget for hele lånets løbetid, kan du derefter beregne ÅOP.

ÅOP beregner

kr.
%
kr.
Ydelse md.
kr.
Åop
%

ÅOP = (1+rente(løbetid; ydelse; – hovedstol))^12-1

ÅOP formel

De årlige omkostninger i procent er et rentebegreb, som i et tal gør det muligt at sammenligne lån. Alle omkostninger både ved oprettelse af lånet og i lånets løbetid indregnes.
ÅOP er derved den tilbagediskonterede værdi af lånetagers betalinger sammenlignet med den tilbagediskonterede værdi af det beløb, som låntager får stillet til rådighed. Det er ikke det samme som kreditrammen på en kassekredit eller hovedstolen på et lån medmindre, der ikke er nogen startomkostninger, hvilket vil være usandsynligt.

ÅOP er dermed den samlede pris for lånet udtrykt i procent pr. år af det beløb, som du får til disposition. Altså de penge, du får i hånden den dag, lånet oprettes.
Det kan virke kompliceret at beregne ÅOP, så heldigvis er det altid opgivet. Ønsker du alligevel selv at beregne ÅOP, kan det gøres via følgende formel:

ÅOP = (1+rente(løbetid; ydelse; – hovedstol))^12-1
Løbetiden er antal måneder, ydelse er det månedlige beløb og hovedstolen er kontantprisen.

Hvad består ÅOP af?

Det er muligt at opdele alle de omkostninger, der medtages i beregningen af de årlige omkostninger i procent, i engangsomkostninger og løbende omkostninger. Listen er lang, da det er op til lånudbyderene og bankerne, hvad de vil kalde gebyrerne og afgifterne.
Som forbruger er det derfor nemmest at sammenligne de samlede årlige omkostninger i procent på lån. Alle omkostninger både ved oprettelse og i løbet af lånets løbetid er nemlig omfattet af ÅOP, og der tages hensyn til, hvornår rente, afdrag mm. Skal betales.
Følgende er et eksempel på, hvilke engangsomkostninger og løbende omkostninger, der er medtaget i de årlige omkostninger i procent:

Engangsomkostninger:

 • Stiftelsesprovision
 • Fast tinglysningsafgift
 • Ekspeditionsgebyr
 • Variable tinglysningsafgift
 • Dokumentgebyr
 • Gebyrer i alle afarter

Løbende omkostninger:

 • Månedlige og årlige kontogebyrer
 • PBS gebyrer
 • Administrationsgebyrer
 • Depotgebyrer
 • Renter

Låneudbydere og banker skal altid oplyse ÅOP

Det fremgår at kreditaftaleloven, at ÅOP skal bruges til at sammenligne lån af samme art. Det betyder, at det kræves, at lånene, du sammenligner, er identiske. Dette gælder både i forhold til låntype, løbetid, indfrielsesvilkår og skattemæssig behandling for at få det bedste sammenligningsgrundlag.
Du vil derfor ikke få en nyttig sammenligning ved at benytte ÅOP til at sammenligne et 4årigt variabel forrentet lån med et 30årigt fastforrentet obligationslån. De årlige omkostninger i procent er netop indført, da det ikke altid er lånet med den laveste nominelle eller effektive rente, som i sidste ende viser sig, at være det billigste for forbrugeren.

ÅOP før eller efter skat?

Det er vigtigt at være opmærksom på, at ÅOP er opgivet som de årlige omkostninger i procent før skat. Det betyder, at du ikke 100% får et retvisende billede af omkostningen. Men da skat er individuelt, kan det tallet heller ikke beregnes retvisende for alle efter skat. For at gøre det mest simpelt for forbrugeren tages der derfor udgangspunkt i ÅOP før skat.

Da ÅOP vises som kreditaftaler før skat, kan der være en minimal skævvridning af, hvilket lån der reelt er billigst. Ses der på to identiske lån, hvor den eneste forskel er løbetiden, vil lånet med den laveste løbetid have den højeste ÅOP før skat. Ser man i stedet på tallet efter skat, vil lånet med den kortere løbetid have den laveste ÅOP.
ÅOP falder altså i takt med at løbetiden forlænges, og da kan være forvirrende for mange, da det altid er billigst at betale sig lån hurtigt af. Samtidig er det reelt ÅOP efter skat, at du betaler, da renterne er fradragsberettigede. Læs vores guide andelslån og find et billigt andelsboliglån

Hvorfor sammenligne på ÅOP?

Man skal ikke altid tage imod det første og bedste lånetilbud, der kommer ind ad døren. Det er nemlig vigtigt, at være på vagt overfor lidt for smarte lånetilbud.
Som eksempel kan et lån på 100.000 kr. over 7 år have en månedlige rente på 1,1 pct. Det lyder meget tiltalende for de fleste. Men beregnes den årlige rente, svarer det til en rente på 14,0 pct. og hertil kommer oprettelsesgebyrer og udgifter til løbende administration. Det betyder, at regnes alle omkostninger sammen ender de årlige omkostninger i procent på 16,2 pct. Det er væsentligt højere end de 14pct. og meget mere end 1,1 pct.
For at have noget sammenligne med er de årlige omkostninger på procent for et lån på 100.000 kr. i BRF kredit over 7 år 4,57 pct. for et 1årigt rentetilpasningslån. Vil du vide mere om realkreditlån, så læs vores guide til de billigste realkreditlån.