Spring til indhold

Aldersopsparing – en nem guide

Overvejer aldersopsparing

Overvejer du at oprette en aldersopsparing – men er du ikke helt sikker på, om denne form for pensionsopsparing er en god idé for dig? Læs med her.

Kasper KjemsAf Kasper Kjems. Redaktør - Findbank.dk
Opdateret d. 22-06-2021. Kategori: Privatøkonomi

Få et nemt overblik over reglerne for aldersopsparing. Vi gennemgår, hvilke konkrete fordele og ulemper denne form for pensionsordning har.

Hvad er aldersopsparing?

Aldersopsparing – også kaldet aldersforsikring – er en form for pensionsopsparing.

Når du foretager indbetalinger på aldersopsparing, opnår du ikke skattefradrag. Til gengæld har aldersopsparingen den fordel, at du ikke bliver beskattet eller pålagt afgifter, når du får din aldersopsparing udbetalt i pensionsalderen (det vil sige det tidspunkt, hvor du tidligst kan få udbetalt din pensionsopsparing).

De fleste vælger at få aldersopsparingen udbetalt som et samlet engangsbeløb, man kan bruge, som man vil, og eventuelt investere i større ting.

Hvis du ønsker det, kan du dog også få denne form for pensionsopsparing udbetalt ad flere omgange eller i faste rater – og fortsat indbetale til ordningen.

Alle kan oprette en aldersopsparing, så længe man ikke er nået sin pensionsudbetalingsalder plus 20 år.

Hvis din pensionsudbetalingsalder er 60 år, kan du derfor oprette og indbetale til en aldersopsparing, frem til du fylder 80 år.

Hvilken pension skal du vælge?
Spørg din bank eller andre eksperter, hvordan du bedst tilrettelægger din pension. Hvilken pensionsopsparing der passer bedst til dig, afhænger blandt andet af:

 • Hvad du får i løn
 • Hvor tæt på pensionsalderen du er
 • Hvordan du vil have udbetalt pengene
 • Dine ønsker til pensionisttilværelsen

Hvor meget må jeg indbetale på aldersopsparing?

Du kan indbetale op til 5.400 kroner om året (2021) uden at skulle betale afgift af din indbetaling. Beløbet reguleres hvert år. I 2020 var det maksimale indbetalingsbeløb på 5.300 kroner.

Hvis der er fem år eller mindre, til du når folkepensionsalderen, forøges det beløb, du kan indbetale årligt: I så fald kan du indbetale op til 52.400 kroner om året. Det gælder også, efter at du har nået folkepensionsalderen.

Du vælger selv, om du vil betale hele beløbet samlet, eller du foretrækker at indbetale løbende, for eksempel som månedlige indbetalinger.

Sørg for at holde øje med, at du ikke kommer til at indbetale for meget til din aldersopsparing årligt. I så fald kommer du nemlig til at betale en afgift til staten på 20 procent af det indbetalte beløb. Er fejlen sket, kan du dog vælge at overføre det beløb, der er indbetalt for meget, til en ratepension eller livrente. Så bliver afgiften nedsat til fire procent.

Er aldersopsparing en god idé?

Aldersopsparingen har både en række fordele og ulemper, ligesom det gælder alle andre pensionsformer og investeringsformer.

Ved første øjekast kan aldersopsparingen virke uinteressant, fordi du ikke får fradrag for dine indbetalinger, som det er tilfældet ved ratepension eller livrente. Men selvom du ikke får fradrag, ender du faktisk med at få lidt mere ud af pengene. Det skyldes, at du ikke skal betale afgift ved udbetaling af din aldersopsparing. Derudover har aldersopsparing også den særlige fordel, at der ikke bliver foretaget modregning i sociale ydelser. Det vil sige, at der ikke sker en modregning i folkepensionens tillæg, når du får udbetalt din aldersopsparing. Du opnår også fleksibilitet i forhold til, hvordan du vil have udbetalt din pensionsopsparing.

Hvis du på nuværende tidspunkt betaler topskat, men kun kommer til at betale bundskat, når du går på pension, kan det til gengæld være en fordel at prioritere ratepension eller livrente over aldersopsparing.

Her kan du se nogle af de vigtigste fordele og ulemper ved aldersopsparing.

Fordele ved aldersopsparing

 • I modsætning til ratepension og livrenter bliver alderspension ikke modregnet i folkepensionstillægget
 • Alle udbetalinger er skattefri og afgiftsfri
 • Fleksibel udbetaling: Du kan få opsparingen udbetalt én gang, ad flere omgange eller som løbende udbetalinger
 • Du kan fortsætte indbetalingerne frem til 20 år efter, at du har nået din pensionsudbetalingsalder – også selvom du har fået en udbetaling

Ulemper ved aldersopsparing

 • Du får ikke fradrag, når du indbetaler til aldersopsparing
 • Du kan ikke omlægge din aldersopsparing til en ratepension eller livrente
 • Udbetalinger bliver modregnet i efterløn

Skal aldersopsparing modregnes i efterløn?

Udbetalinger fra din aldersopsparing påvirker din efterløn. Hvis du er på efterløn, skal du altså være opmærksom på, at der sker en modregning i din efterløn, når du får udbetalt fra din aldersopsparing.

Til gengæld bliver udbetalinger fra din aldersopsparing ikke modregnet i folkepensionstillægget. Aldersopsparingen er den eneste af de nuværende pensionsformer, som ikke bliver modregnet i folkepensionens tillæg. Det skyldes, at du ikke tidligere har fået fradrag for dine indbetalinger til aldersopsparing. Det er derfor en god idé at bruge af din aldersopsparing, inden du begynder at få udbetalt af en ratepension eller livrente.

Hvornår kan aldersopsparing udbetales?

Som udgangspunkt kan du tidligst få udbetalt aldersopsparingen, når du har nået din pensionsudbetalingsalder. Du vælger selv, om du vil have hele opsparingen udbetalt på én gang, eller om du foretrækker at få opsparingen udbetalt ad flere omgange eller løbende. Hele din aldersopsparing skal være udbetalt senest 20 år efter din pensionsudbetalingsalder.

Hvis din aldersopsparing er oprettet inden den 1. januar 2018, har du desuden mulighed for at lave en hævning af din aldersopsparing på normal vis op til fem år før din folkepensionsalder.

Du kan dog godt vælge at få udbetalt din aldersopsparing, før du tidligst kan få udbetalt pension. I så fald vil du blive opkrævet en afgift på 20 procent af din aldersopsparing, medmindre der er særlige grunde til, at du vælger at udbetale opsparingen. Det gennemgår vi nærmere i det følgende.

Kan man hæve sin aldersopsparing før tid?

Du kan hæve din aldersopsparing eller dele af den, fra den dag du når pensionsalderen. Men hvis du får brug for at hæve pengene inden da, kan det godt lade sig gøre. I så fald vil du, som vi allerede har været inde på, blive opkrævet en afgift på 20 procent til staten.

Der er dog en række tilfælde, hvor du ikke skal betale en afgift, selvom du hæver din aldersopsparing før tid. Det gælder, hvis du får bevilget førtidspension på grund af mistet erhvervsevne, eller hvis du bliver ramt af livstruende sygdom. I disse tilfælde kan du få udbetalt enten hele din aldersopsparing eller en del af den uden at blive pålagt en afgift. Udbetalingen kan foregå én gang. Vælger du at lade en del af beløbet blive stående på din aldersopsparing, kan resten først udbetales afgiftsfrit efter pensionsudbetalingsalderen.

Tilfælde, hvor du afgiftsfrit kan få udbetalt din aldersopsparing før tid:
 • Hvis du er blevet tilkendt førtidspension
 • Hvis du er blevet invalid og har ret til udbetaling fra din forsikring
 • Hvis du får udbetalt aldersopsparing eller kapitalpension på grund af en livstruende sygdom
 • Hvis du har ret til en ægtefællepension eller samleverpension
 • Hvis du har ret til en børnepension

Læs videre:

Få gode råd til opsparing i frie midler

Sådan kommer du i gang med at investere

De mest populære former for opsparing