Spring til indhold

4 gode råd om opsparing i frie midler

Overvejer opsparing i frie midler

Hvad er frie midler, og hvordan opsparer og investerer du dem bedst muligt? I denne artikel introducerer vi dig til begrebet “frie midler” og giver 4 gode råd til dig, der ønsker at få mest muligt ud af denne form for opsparing.

Kasper KjemsAf Kasper Kjems. Redaktør - Findbank.dk
Opdateret d. 25-06-2021. Kategori: Privatøkonomi

Hvad er frie midler?

Frie midler er den del af din formue, du har til rådighed nu og her. Det er det, vi med andre ord kunne kalde en almindelig fri opsparing.

Dine frie midler er den del af din opsparing, der ikke er placeret i for eksempel pensionsordninger eller lignende ordninger, hvor pengene er bundet tidsmæssigt, til du en dag træder ud af arbejdsmarkedet.

Der er forskellige regler for de to opsparingsformer i forhold til beskatning af rente, udbytte og kursgevinster. Hvis du først skal bruge din opsparing, når du går på pension, opnår du som udgangspunkt skattemæssige fordele ved at binde dine midler til en pensionsordning. Til gengæld egner frie midler sig bedre til kortsigtet opsparing og investering.

Tips til investering af frie midler

  • Din bank har professionelle medarbejdere, der kan hjælpe dig med at investere.
  • Spørg din bank, hvilken service den kan tilbyde, og hvilke omkostninger der er forbundet med at overlade ansvaret for dine investeringer til banken.
  • Indhent tilbud hos konkurrerende banker såvel som andre former for eksperter.
I det følgende giver vi vores 4 bedste råd til dig, der gerne vil have mest muligt ud af din opsparing i frie midler.

1. Start med det samme

Jo tidligere, du starter med at spare op, jo mere kan dine penge nå at yngle. Derfor er et af de vigtigste råd, hvis du gerne vil have maksimalt udbytte af dine frie midler, at du bør begynde at opspare og investere dine frie midler så tidligt som muligt.

Ved at starte tidligt opnår du blandt andet disse fordele:

Din tidshorisont er længere, og du kan investere din opsparing langsigtet

Du får glæde af renters rente-effekten ved løbende renter samt afkast, som du kan geninvestere

2. Investér dine frie midler

Har du en større formue stående, som du først får brug for senere hen, kan du med fordel overveje at sætte en del af disse frie midler på spil for at forøge din formue. Det kan du gøre ved at investere en del af din opsparing i værdipapirer såsom aktier, obligationer og investeringsbeviser.

Hvis du blot lader dine frie midler stå på en konto, hvor renterne er lave eller måske ikkeeksisterende, vil din formue over tid tabe værdi på grund af inflationen – altså de generelle prisstigninger i samfundet. Ved at investere dine frie midler kan du øge din formue, så den udligner eller overgår inflationen. Men der er naturligvis også en risiko ved at investere. Sørg for at investere dine penge, så det stemmer overens med den risiko, du er villig til at løbe, og den tidshorisont, du vil arbejde under.

Du behøver heldigvis ikke selv at følge med i markederne hver dag, hvis du ikke har lysten eller kompetencerne. Du kan vælge at overlade ansvaret for dine investeringer til eksperter. For eksempel har din bank ansat medarbejdere, der gerne tager sig af dine investeringer for dig. Undersøg med din bank, hvilken service den kan tilbyde, og hvilke omkostninger der er forbundet med at overlade ansvaret for dine investeringer til banken. Det er også en god idé at indhente tilbud hos konkurrerende banker såvel som andre former for eksperter.

3. Prioritér din pensionsopsparing

Det er en god idé at bruge en vis mængde af din opsparing i frie midler til at styrke din pensionsopsparing – særligt hvis du ved, at du først skal bruge en del af din opsparing, når du går på pension.

For mange personer vil pensionsopsparingen være det sted, hvor pengene formerer sig allermest. Det skyldes blandt andet den lave skat på afkastet af pensionsopsparinger sammenlignet med investering i frie midler, hvor dit afkast bliver beskattet højere.

Til gengæld skal du betale indkomstskat, når du som pensionist får udbetalt din pension. Men da der typisk er rigtig mange år, til du skal betale indkomstskat af pengene, opnår du i sidste ende alligevel en økonomisk fordel, fordi afkastet på din pensionsopsparing er blevet beskattet med en relativt lav sats i hele opsparingsperioden.

Pensionsopsparing – Sådan sparer du bedst op til pension

4. Lav en buffer-opsparing

Selvom der er fordele at hente ved at investere en del af din opsparing, så bør du altid have fri adgang til en del af din formue. Placér et passende beløb af din opsparing i frie midler på en helt almindelig bankkonto uden binding, så du har adgang til pengene, når der opstår uforudsete udgifter i dagligdagen. Afsæt også en del af din opsparing til ferier, jul, fødselsdage og andre pengeslugende begivenheder. Det kan hurtigt blive en dyr fornøjelse, hvis du skal optage et lån, fordi din computer pludselig er gået i sort, eller fordi mindstemanden skal konfirmeres.

Hvis du kun har en lille opsparing til rådighed, eller hvis du ved, at du skal bruge dine penge inden for relativt kort tid, så kan det som udgangspunkt bedst betale sig for dig at have alle dine penge stående i banken. Du kan vælge at indsætte pengene på en opsparingskonto, en almindelig indlånskonto eller en kombination af begge. På en opsparingskonto får du mulighed for højere renteindtægter. Til gengæld binder du typisk dine penge til kontoen i en periode på for eksempel et eller to år og vil blive opkrævet et gebyr, hvis du får brug for at hæve pengene i bindingsperioden.

Læs videre

Opsparingskonto – Hvordan finder jeg den bedste?

Sådan kommer du i gang med investering

De mest populære former for opsparing

Lav en børnebørnskonto (bedsteforældre opsparing)