Spring til indhold

Erhvervskonto – 10 tips til at finde den bedste

Erhvervskonto - skal jeg have en

Har du en selvstændig virksomhed, skal du have en erhvervskonto. Dette gælder ifølge loven for anpartsselskaber og aktieselskaber. Med en erhvervskonto kan du holde din egen private økonomi adskilt fra virksomhedens indtjening, hvilket på alle måder er smart, hvis du ønsker at undgå rod i regnskabet.

Kasper KjemsAf Kasper Kjems. Redaktør - Findbank.dk
Opdateret d. 28-07-2021. Kategori: Erhverv

Hvad er en erhvervskonto?

En erhvervskonto er en bankkonto, som er tilknyttet din virksomheds CVR-nummer på samme måde, som en privat bankkonto – for eksempel din NemKonto – er tilknyttet dit CPR-nummer.

En erhvervskonto bruges til at kontere virksomhedens indtægter og udgifter. Med en erhvervskonto kan du holde din virksomheds økonomi adskilt fra din egen.

Der kan tilknyttes kredit til en erhvervskonto, ligesom din erhvervskonto kan få sit eget Visa-kort til anvendelse i forbindelse med indkøb i virksomheden. Du kan foretage lønudbetalinger fra din erhvervskonto, og du kan oprette aftaler om betalingsservice og faste overførsler.

10 råd til oprettelse af den bedste erhvervskonto

Nu har du forhåbentlig fået et grundlæggende billede af, hvad der kræves i forbindelse med oprettelse af erhvervskonto. Herunder vil vi opsummere de 10 bedste råd, som du bør iagttage, inden du kaster dig ud i at oprette en erhvervskonto.

  1. Sørg for at indhente flere tilbud på erhvervskonto fra forskellige banker
  2. Nærlæs hvert enkelt tilbud, og find det, som matcher din virksomhed bedst
  3. Vær opmærksom på eventuelle modkrav fra banken, inden du indgår aftale om oprettelse af erhvervskonto
  4. Vær sikker på, at du har styr på din økonomi, inden du opretter erhvervskonto
  5. Kend din virksomhedstype, inden du søger tilbud på erhvervskonto
  6. Bed din egen faste bank om et tilbud på gratis erhvervskonto
  7. Vær på forhånd opmærksom på, om din virksomhed skal kunne håndtere handel med udlandet
  8. Læs vilkårene for din erhvervskonto grundigt igennem, inden du indgår aftalen
  9. Vær kritisk over for banken, og stil krav til din erhvervskonto
  10. Hold øje med, om vilkårene for din erhvervskonto ændrer sig

 

Skal man have en erhvervskonto som selvstændig – er det lovpligtigt?

Det er lovpligtigt at oprette en erhvervskonto, hvis du er erhvervsdrivende med en virksomhed af typen anpartsselskab eller aktieselskab.

Der eksisterer ingen lovkrav om oprettelse af erhvervskonto for enkeltmandsvirksomheder. Dog vil de fleste banker kræve, at du opretter en sådan, al den stund du driver virksomhed med eget CVR-nummer.

Årsagen til bankernes uformelle krav om en erhvervskonto – også til enkeltmandsvirksomheder – er, at bankerne søger at øge gennemskueligheden i forbindelse med reglerne om bekæmpelse af hvidvask.

Derudover er det smart for dig at adskille din privatøkonomi fra din virksomheds ditto. Med en erhvervskonto vil afstemning af indtægter og udgifter blive ulig meget nemmere. Samtidig får du med en separat erhvervskonto et bedre overblik over din økonomi. På den måde kan du undgå at komme i bekneb, for eksempel når der skal betales moms og skat.

Læs videre: Er en erhvervskonto lovpligtig?

Få gode råd til oprettelse af erhvervskonto

Det kan således på alle måder sagtens betale sig at oprette en erhvervskonto. I det følgende kan du læse mere om, hvorledes du vælger den rette erhvervskonto ud fra parametre såsom pris, virksomhedstype, omsætning og så videre.

Du skal selvfølgelig holde dig for øje, at du som regel vil kunne oprette en erhvervskonto i den bank, hvor du i forvejen er privatkunde, til en pris, som typisk er lavere end for udefrakommende. Dette behøver dog ikke at betyde, at du ikke kan få mere fordelagtige vilkår andre steder.

Hvilken erhvervskonto der er optimal for dig og din virksomhed, kommer helt og holdent an på, hvad det er for en type firma eller selskab, du driver, og så selvfølgelig de krav, du selv stiller til den bank, som skal håndtere din firmakonto.

Du er på ingen måde forpligtet til at tage imod din egen banks tilbud om en erhvervskonto. Du har den fulde frihed til selv at undersøge markedet og finde den bank, som bedst kan imødekomme dine krav til en erhvervskonto – og du kan selvfølgelig altid skifte udbyder, hvis du får et bedre tilbud. I det følgende kan du få svar på nogle af de mest almindelige spørgsmål angående det at oprette konto til virksomheden.

Skal man have erhvervskonto til enkeltmandsvirksomhed?

Der er som nævnt ovenfor intet juridisk krav om en selvstændig firmakonto, hvis du driver en enkeltmandsvirksomhed.

Som anpartsselskab eller aktieselskab er der dog lovkrav om oprettelse af erhvervskonto i forbindelse med stiftelse af selskabet. Og det er under alle omstændigheder en fordel for dig og din virksomhed at have en separat erhvervskonto, hvor firmaets konteringer er adskilt fra dine egne private ditto.

Hvad koster en erhvervskonto?

Det kan virke temmelig ulogisk, men priserne på erhvervskonti i 2021 svinger faktisk utroligt meget bankerne imellem.

Som nævnt vil du ofte kunne få rabat på en erhvervskonto i den bank, hvor du har samlet dine andre bankforretninger. Din faste bank har jo ingen interesse i, at du lægger virksomhedens økonomiske aktiviteter andetsteds. Derfor vil prisen på selv en billig erhvervskonto som angivet på bankens egen hjemmeside typisk ikke være identisk med den pris, du kan opnå som fast kunde.

Men selv om den pris på erhvervskonto, du opnår som eksisterende privatkunde i banken, er lavere, end hvad banken angiver, er det ikke ensbetydende med, at du ikke vil kunne opnå en bedre pris et andet sted. Derfor er det umagen værd at undersøge markedet grundigt og indhente forskellige tilbud på erhvervskonto, inden du opretter en sådan.

Læs videre: Hvad er prisen på en erhvervskonto?

Kan man oprette en erhvervskonto, når man er i RKI?

For personer, som står opført i RKI (Ribers Kredit Information) som dårlige betalere, kan det godt være endog særdeles vanskeligt at finde en bank, som er villig til at oprette en erhvervskonto for virksomheden. Dette skyldes, at der som regel er tilknyttet kredit til en standard erhvervskonto.

Når du indhenter tilbud på erhvervskonto online fra forskellige aktører, er det således vigtigt, at du på forhånd oplyser, om at du står opført i RKI. Så kan banken med det samme tage stilling til, om den ønsker at tilbyde dig en virksomhedskonto.

Hvad hvis jeg ikke kan få en erhvervskonto?

Hvis du eksempelvis på grund af din status som opført hos RKI ikke har mulighed for at oprette en erhvervskonto til din virksomhed, er der flere veje, du kan gå.

Du kan vælge at lade din virksomhed oprette som personlig virksomhed og dermed undgå lovkrav om oprettelse af erhvervskonto. Men hvis du – og eventuelle medejere eller medstiftere af selskabet – har brug for at oprette en firmakonto, kan I eventuelt tage en snak med en af de relevante banker omkring kaution.

Det er ikke utænkeligt, at I ved at stille en vis økonomisk sikkerhed i form af eksempelvis en båndlagt sum penge vil kunne overtale pågældende bank til at gennemføre oprettelse af en erhvervskonto på trods af RKI.

Kan ikke få erhvervskonto – hvad nu?

Hvis det viser sig at være helt umuligt at få lov at oprette en erhvervskonto, bør du overveje, om ikke det var en god idé at komme ud af RKI, før du går videre med projekt egen virksomhed.

Du kan søge professionel gældsrådgivning og få hjælp til at lave en plan for afvikling af gælden. Dette er en god strategi, når det handler om at overbevise banken om, at du godt kan holde styr på din økonomi. Hvis du er i stand til at overholde denne plan igennem et år, vil banken sikkert være mere tilbøjelig til at oprette en erhvervskonto til dig til den tid.

Kan man oprette en erhvervskonto i udlandet?

Man kan godt oprette en erhvervskonto i udlandet, hvis man har behov derfor. Hvis du laver forretninger i et andet land end Danmark og skal kunne gennemføre transaktioner i dette land, kan det være en fordel med en erhvervskonto i det pågældende land.

Oprettelse af en hurtig erhvervskonto i udlandet er dog ikke et alternativ til en dansk erhvervskonto for personer, som er forhindret i at oprette en sådan. Der stilles nemlig mindst lige så høje krav til virksomheden og til dennes ejerkreds. Og så vil man løbe ind i de samme udfordringer i forbindelse med oprettelse af erhvervskonto i udlandet, som man gør i Danmark.