Spring til indhold

Bankgaranti ved bolighandel – et hurtigt overblik

Bankgaranti ved bolighandel

Hvad er en bankgaranti, og hvordan bruges den i forbindelse med bolighandler? I denne artikel giver vi dig en let og forståelig introduktion til alt det vigtigste, du skal vide om bankgarantier.

Kasper KjemsAf Kasper Kjems. Redaktør - Findbank.dk
Opdateret d. 03-02-2021. Kategori: Boligkøb

Vi hjælper dig blandt andet med at forstå:

  • Hvad er en bankgaranti?
  • Hvordan fungerer en bankgaranti?
  • Hvor meget koster en bankgaranti?

Hvad er en bankgaranti?

Bankgarantier benyttes både af private og erhverv, for eksempel ved bolighandler, erhvervsaftaler og andre handler, der involverer store pengesummer. Ved bolighandler bliver der ofte stillet krav om bankgaranti. Her kaldes bankgaranti også for købesumgaranti.

Garantien er en sikkerhed for betaling, som købers bank stiller. Med en bankgaranti er sælger sikker på, at det aftalte beløb for bolighandlen rent faktisk vil blive betalt, og så kan handlen fortsætte.
En bankgaranti bliver normalt brugt i de tilfælde, hvor der er et godt stykke tid imellem den dag, hvor køber og sælger bliver enige om en handel (og underskriver en købsaftale), og så den endelige dato for overtagelse.

Hvis der er kort tid, til køber skal overtage boligen, vil man typisk ikke benytte en bankgaranti, men i stedet deponere købesummen kontant med det samme. Det kan bedre betale sig økonomisk, da det oftest er billigere at deponere tidligt frem for at betale for udgifterne til en bankgaranti.

Hvordan fungerer en bankgaranti?

En bankgaranti fungerer ligesom alle andre garantier. Forskellen er her, at det hverken er sælger eller køber, som stiller garantien til modparten. Her er det banken, som påtager sig ansvaret for betalingen.

Ved bolighandler stiller sælger ofte krav om en bankgaranti, som skal sikre, at han eller hun rent faktisk får udbetalt købesummen, som jo ofte er på flere millioner kroner. Det er køberens bank, som stiller garanti for købesummen. Hvis der i købsaftalen er et krav om sikkerhedsstillelse i form af en bankgaranti, skal du altså som det første kontakte din bank. Banken vurderer herefter din finansielle situation.

I så fald din bank accepterer, kan sælger få sin garanti, og I kan fortsætte bolighandlen.

På datoen for overtagelse bliver garantien erstattet af en kontant deponering. Det vil sige, at købesummen bliver overført til sælgerens bank på en lukket konto. Sælger har altså endnu ikke adgang til pengene. Først når køber har tinglyst skødet og dermed juridisk er registreret som boligens ejer, får sælger adgang til pengene.

Hvad koster en bankgaranti?

Prisen på bankgaranti varierer fra situation til situation. Ud over variation imellem bankerne vil prisen ofte afhænge af længden på perioden, der skal stilles garanti til rådighed. Typisk beregner banken sin pris ved at gange beløbet, der skal stilles sikkerhed for, med en procentsats på omkring en halv til halvanden procent pr. kvartal.

Sørg for at undersøge med din bank, hvad den konkrete pris for at stille en bankgaranti er hos dem, så du undgår ubehagelige overraskelser.
Hvis der kun er kort tid, til du skal overtage din nye bolig, vil du ofte kunne spare penge ved at deponere pengene direkte til sælger. Det kræver selvfølgelig, at sælger er villig til at acceptere dette som en del af købsaftalen.

Læs mere om boligkøb

Vi har udgivet flere andre artikler om boligkøb, hvor vi svarer på de spørgsmål, der ofte dukker op i hovedet på nye boligkøbere. Du kan blandt andet blive meget klogere ved at læse denne guide til huskøb. Få også svar på spørgsmålet Hvad kan jeg købe bolig for?