Hvad er et sælgerpantebrev?

Hvad er et sælgerpantebrev egentlig?

Et sælgerpantebrev er et pantebrev, som sælger kan give til køberen af en ejendom. Dette beviser, at sælger har indvilliget i at modtage sin betaling løbende i stedet for samlet ved ejerskiftet. Denne form for pantebrev benyttes oftest af personer, der f.eks. i forvejen har en personlig relation.
Læs mere “Hvad er et sælgerpantebrev?”