Spring til indhold


Hvad er et sælgerpantebrev?

Hvad er et sælgerpantebrev?

Et sælgerpantebrev er et pantebrev, som sælger kan give til køberen af en ejendom. Dette beviser, at sælger har indvilliget i at modtage sin betaling løbende i stedet for samlet ved ejerskiftet. Denne form for pantebrev benyttes oftest af personer, der f.eks. i forvejen har en personlig relation.
Læs mere “Hvad er et sælgerpantebrev?”