Spring til indhold

Skøde – få en hurtig introduktion

Hvad er et skøde

Et skøde er det officielle dokument i en bolighandel, og det overdrager ejendomsretten fra sælger til køber. Det beviser, at du er den retmæssige ejer af en bolig, og at sælgeren ikke kan sælge boligen til en anden.

Kasper KjemsAf Kasper Kjems. Redaktør - Findbank.dk
Opdateret d. 22-12-2020. Kategori: Boligkøb

Hvad er et skøde?

Et skøde er et digitalt dokument, der er det officielle bevis på, hvem der har ejerskab over ejendommen. Hvis du er i gang med en hushandel, dokumenterer et skøde altså, at du er blevet den nye ejer af den faste ejendom. Skødet bliver lavet på baggrund af den købsaftale, du laver med sælgeren.

Købsaftale og skøde er derfor ikke det samme. Det er to forskellige dokumenter, men begge er meget vigtige. Selve købsaftalen indeholder alle detaljer, der findes i forbindelse med overdragelsen af ejendommen, mens skødet kun indeholder de vigtigste informationer.

Det er lovpligtigt, at du ved køb af fast ejendom får udarbejdet et skøde og får det tinglyst (dog ikke ved andelsboliger), hvor både du og sælger underskriver med NemID.

Hvad skal et skøde indeholde?

Et skøde skal indeholde de vigtigste informationer om overdragelsen af ejendommen, herunder vilkår og betingelser.

Skødet skal typisk indeholde de følgende oplysninger:

 • navn, adresse og CPR-nr. på både sælger og køber
 • oplysninger om ejendommen
 • boligens stand
 • pantehæftelser og købesum
 • ejendomsvurdering
 • servitutter (forpligtelser pålagt ejendommen)
 • overtagelsesdato

Der er ikke nogen krav til, hvem der skal udarbejde skødet og varetage opgaven. Som køber kan det dog være en fordel at overtage opgaven, så du får direkte indflydelse på frigivelsen af købesummen til sælger.

Samtidig har du også indflydelse på, hvornår skødet bliver tinglyst – og det er en god idé at få det klaret så hurtigt som muligt. Så sikrer du, at ejendommen er din, og du får tid til at undersøge muligheden for et lån som ejerpantebrev.

Hvordan laver man et skøde?

I princippet kan du selv udarbejde et skøde, men det er altid bedst at få en professionel til at kontrollere, at alt er korrekt. Ellers risikerer du, at der kommer nogle små fejl, og det kan medføre store konsekvenser.

Du kan enten vælge at få rådgivning til selv at lave det, eller du kan vælge at få hjælp til skødeskrivning af en advokat. Sidstnævnte er populært, da processen kræver en del arbejde frem og tilbage (også kaldet berigtigelse).

Derfor kan det være rart at få en boligadvokat med ind over processen, som sørger for:

 • at udarbejde et udkast af skødet (prøvetinglysning)
 • at udarbejde et betinget skøde efter godkendelse
 • at signeringen sker til tiden
 • at gamle lån aflyses, og nye lån tinglyses
 • at udarbejde et endeligt skøde

Hvordan tinglyser man et skøde?

Du tinglyser et skøde ved at klikke ind på tinglysning.dk. Du logger på som bruger med dit NemID, og så udfylder du dine tinglysningsoplysninger.

Hvis du ikke har erfaring med boligkøb, kan du i stedet vælge at give fuldmagt til en professionel, der kan gøre det for dig. På den måde er du sikker på, at det hele bliver udført korrekt.

Hvor finder jeg mit skøde?

Hvis dit skøde er tinglyst efter indførelsen af digital tinglysning i 2009, finder du det i Tingbogen. Du indtaster blot dato og løbenummer, og så kan du finde det.

Det tager som regel 1-2 dage, før dine oplysninger bliver registreret og færdigbehandlet i Tingbogen. Alle oplysninger er offentlige, så du kan hente dem ganske gratis.

Hvad koster tinglysning af skøde?

Når du skal tinglyse et skøde, er der en tinglysningsafgift (stempelafgift) på et fast beløb på 1.660 kr. og et variabelt beløb på 0,6 % af købsprisen, som bliver oprundet til de nærmeste 100 kr.

Det vil sige, at hvis din nye bolig koster 2.000.000 kr., er din pris:

2.000.000 x 0,6 % + 1.660 kr. = 13.660 kr.

Udover tinglysningsafgiften kan der også komme nogle udgifter i forbindelse med en advokat, men det er altid en god idé at få den rette vejledning.

Hvem betaler skøde ved hushandel?

Der er ikke nogen regler for, hvem der skal betale for et skøde ved hushandel. Det er forskelligt fra handel til handel. Nogle gange er det køber, der betaler det hele, og andre gange er det både køber og sælger, der betaler. Det er dog vigtigt, at det bliver formuleret i købsaftalen, så der ikke er nogle misforståelser.

Hvad koster det at ændre skøde?

Ændring af skøde består af to dele:

en fast udgift på 1.660 kr.

et variabelt beløb på 0,6 % af købesummen.

Det variable beløb kan være lavere, hvis ændringen sker i forbindelse med familieoverdragelse eller skilsmisse.

Få mere information

Et skøde er et vigtigt dokument i forbindelse med huskøb, da det er det, der bliver beviset på, at du er den nye ejer. Det er altid en god idé at få vejledning af en professionel eller at overlade arbejdet til en boligadvokat.

Læs også: Hvad er tinglysning?