Spring til indhold

Tinglysning – Få en hurtig introduktion

Få mere viden om tinglysning

Tinglysning er en offentlig registrering af rettighederne over blandt andet faste ejendomme. Du vil typisk få brug for at tinglyse, når du står over for en bolighandel.

Kasper KjemsAf Kasper Kjems. Redaktør - Findbank.dk
Opdateret d. 08-01-2021. Kategori: Boligkøb

I denne artikel guider vi dig igennem tinglysning og giver dig alle de vigtigste oplysninger, du har brug for at vide: Hvad er tinglysning, hvordan foregår det, og hvor meget koster det?

Hvad er tinglysning?

Tinglysning betyder, at dine rettigheder i forbindelse med fast ejendom, bil, ægtepagt, løsøre med videre bliver registreret offentligt. Ud over at sikre ejerskab handler tinglysning også om at registrere lån og pant.

En tinglysning er juridisk bindende. Ved at tinglyse vigtige ejendele og dokumenter er du derfor sikker på, at dine rettigheder er gyldige – og du sørger for, at de er beskyttet fremadrettet. Det vil for eksempel sige, at din nabo ikke kan komme og kræve, at han ejer din bolig, når den er tinglyst.

En af de situationer, hvor du typisk vil få brug for tinglysning, er netop, når du skal købe bolig. Ved hjælp af tinglysning er du sikker på, at du står registreret som den officielle ejer af boligen. På den måde kan du sikre dig mod at ende i en uheldig situation, hvor sælger for eksempel samtidig sælger boligen til en anden køber. Du er også sikker på, at sælger reelt ejer ejendommen og ikke har pantsat store dele af den – og slippe for at hæfte for gæld.

Tinglysning har blandt andet også stor betydning, hvis du skal optage lån i din bolig. For at kunne optage et boliglån er det nemlig et krav, at du står som den officielle ejer i tinglysningsbogen.

Hvad skal tinglyses?

Tinglysning er især kendt fra bolighandler, men også køretøjer og personer kan registreres i tingbogen. Der findes i alt fire overordnede områder, som kan tinglyses. De er inddelt i hver deres tingbog:

  • Tingbogen over fast ejendom
  • Andelsboligbogen
  • Personbogen
  • Bilbogen

Når man tinglyser køretøjer – eksempelvis en personbil – er det blandt andet for at registrere, hvem der ejer køretøjet. Oplysninger om pant og ejendomsforbehold bliver også tinglyst. Det kan for eksempel være oplysninger om, at ejerskabet til et køretøj først overgår endeligt til køber, når køretøjet er blevet fuldt betalt.

Fast ejendom og andelsboliger bliver også tinglyst. Via tinglysning bliver det registreret, hvem der ejer ejendommen. Lokalplaner, brugsrettigheder og andre rettigheder og pligter for ejendommen bliver også registreret i tinglysningsbogen. Endelig registrerer man også pant eller anden sikkerhed i ejendommen, som kan være relevant eksempelvis for et realkreditlån.

Den sidste kategori over emner, der kan tinglyses, er oplysninger om personer. Det kan for eksempel være relevant, hvis en person er ude af stand til at tage vare på sig selv, sin økonomi og lignende på grund af sygdom og altså er umyndiggjort. Man kan blandt andet også tinglyse oplysninger om særeje i ægteskab.

Hvordan tinglyser man et skøde?

I dag foregår tinglysning af skøder og andre dokumenter ved Tinglysningsretten, som ligger i Hobro. Du skal dog ikke møde op i Hobro, for selve tinglysningen foregår digitalt. På websiden tinglysning.dk ligger tinglysningsbogen. Det er på denne webside, du kan lave nye tinglysninger. Det er også her, du kan lave en forespørgsel på at få adgang til alle andre tinglysninger i Danmark.

Du vælger selv, om du ønsker at stå for tinglysningen på egen hånd, eller om du foretrækker at alliere dig med en professionel med erfaring inden for området. Tinglysning kan være kompliceret, og de fleste mennesker vælger derfor at overlade jobbet til en professionel – det vil typisk være en advokat, en ejendomsmægler eller din bankrådgiver – og lade ham eller hende stå for tinglysningen. Hvis du ønsker at overlade tinglysningen til en anden person, skal han eller hun modtage en fuldmagt fra dig.

Når du for eksempel køber fast ejendom, bliver der skrevet et skøde. Når skødet bliver tinglyst i tingbogen, bliver dine rettigheder offentliggjort for alle. På den måde er du sikker på, at du er den eneste, der ejer ejendommen.

Hvad er Tinglysningsretten?

Tinglysningsretten er en domstol. Den ligger fysisk placeret i Hobro. Det er Tinglysningsretten, som står for al tinglysning af skøder, ægtepagter, pantebreve med videre i Danmark.

Hvad er digital tinglysning?

Al tinglysning foregår digitalt via tinglysningsbogen, som ligger på webadressen tinglysning.dk. Du skal altså ikke møde op på et fysisk tinglysningskontor, men derimod logge på den digitale tingbog ved hjælp af dit NemID. Herefter kan du udfylde de dokumenter, du vil tinglyse.

Før 2009 var tinglysning i Danmark endnu ikke blevet digitaliseret, og tinglysning foregik derfor rundtomkring i landets byretter. De dokumenter, du eventuelt har fået tinglyst før 2009, hvor det digitale system blev indført, er selvfølgelig stadig gyldige. Tinglyste servitutter, skøder, pantebreve, skifteretsattester med videre er alle blevet scannet ind, således at der nu ligger en digital kopi på tinglysning.dk.

Tinglysningsbogen er åben for offentligheden. På tinglysning.dk kan du få overblik over din egen, men også alle andre tinglysninger. Det kan for eksempel være relevant for dig, hvis du står over for et huskøb og gerne vil finde oplysninger om huset.

Hvor lang tid tager tinglysning?

Stort set alle sager bliver behandlet automatisk – det vil sige inden for 5 sekunder. For mere komplicerede sager går der typisk 1 til 2 dage med manuel ekspeditionstid. Undervejs kan du følge med i behandlingen ved at slå op på tinglysning.dk.

Du modtager et svar fra Tinglysningsretten som en forsikring om, at din tinglysning er gennemført korrekt.

Hvad koster tinglysning?

Prisen på tinglysning af for eksempel et skøde består af en fast afgift på cirka 1.750 kroner og en variabel afgift på 0,1 til 1,5 procent. Tinglysningsgebyret varierer afhængig af, hvilken type handel og ejendomskategori der er tale om. Satserne er fastsat i tinglysningsafgiftsloven, og pengene betales til staten.

Et par eksempler på afgifter:

Ved testamenter bliver der tillagt en afgift på 0,6 procent af boets samlede værdi. Ud over den variable afgift skal du lægge 1.750 kroner for tinglysning oveni.

Tinglysning af pant i fast ejendom og tinglysning af pant i andelsbolig: 1,45 procent + 1.750 kroner.
Skøder i forbindelse med overtagelse af en ejendom koster også 1.750 kroner samt en afgift på 0,6 procent af ejendommens værdi på det tidspunkt, hvor ejerskiftet finder sted.

Med en bolig til en værdi af 2.000.000 kroner kunne regnestykket altså se sådan her ud:
1.750 kroner + 0,6% af 2.000.000 kroner = 13.750 kroner.

Ud over tinglysningsgebyr skal du regne med at betale et honorar til den professionelle, der hjælper dig med tinglysningen. Tinglysning er ofte en kompliceret sag, og derfor kan du få brug for at hyre professionel hjælp ind til at arbejde med skødet og tinglysningen. Medmindre du selv er i stand til at foretage tinglysningen, skal du altså i tillæg til selve afgifterne for tinglysningen også betale en pris – typisk et par tusinde kroner – til din boligadvokat eller en anden professionel for hans eller hendes arbejdstid.

Hvis du undervejs i processen ændrer mening, kan du i øvrigt altid trække en anmodning om tinglysning tilbage, uden at det kommer til at koste dig noget som helst i tinglysningsafgift. Det er også gratis, hvis du ønsker at fjerne oplysninger, som allerede står i tinglysningsbogen.

Alle kan få adgang til de oplysninger, der er registreret i tingbogen. Det er fuldstændig gratis at indhente oplysninger.

Hvem betaler tinglysningsafgift?

Der er forskellige kutymer for, hvem der betaler skødet i forbindelse med bolighandler. Derfor kan det være en god idé på forhånd at aftale, hvem der står for at betale tinglysningsafgifterne, og angive dette i købsaftalen.

Som tommelfingerregel kan du dog regne med, at det er kutyme, at tinglysningsafgiften på skødet bliver delt mellem parterne, hvis ejendommen ligger vest for Storebælt. Ligger ejendommen øst for Storebælt, er det derimod kutyme, at køber står for at dække alle udgifterne til tinglysning.

Hvordan tinglyser jeg en skifteretsattest?

Du tinglyser en skifteretsattest via den digitale tingbog på tinglysning.dk.

En skifteretsattest er et bevis på, at arvingerne til en afdød slægtning i fællesskab har ret til at bestemme over den afdødes bo. Ved at tinglyse skifteretsattesten bliver arvingerne eller ægtefællen registreret som medejere af ejendommen. På den måde opnår man retten til at sælge den afdødes ejendom, fryse ejendomsskatterne inde eller belåne ejendommen.

Hvorfor hedder det tinglysning?

Tinglysning er, som man kan høre, et ord, der går langt tilbage i tiden. Faktisk har ordet aner helt tilbage til vikingetiden. Ordet “tinge” betyder en folkeforsamling. Oprindeligt blev tinglysninger nemlig offentliggjort på folkeforsamlinger.

Sådan kommer du videre med tinglysning

Tinglysning er især relevant for dig, der er i gang med at købe fast ejendom. Står du og skal til at foretage et boligkøb? Så er der masser af information at hente på vores side om de billigste boliglån, hvor vi guider dig til det billigste boliglån. Priserne for tinglysning af realkreditlån kan du finde i artiklen her.

Vil du finde informationer om lån og gæld, ejendomsforbehold og tinglyste servitutter samt andre vigtige tinglysningsoplysninger, kan du søge oplysningerne frem i den digitale tingbog. Det foregår alt sammen digitalt på tingbogen, som du finder på hjemmesiden www.tinglysning.dk.