Spring til indhold

Boliglån uden om banken – hvordan og hvorfor?

Overlevering af nøgler efter boliglån uden om banken

Boliglån uden om banken er en mulighed for dig, som har fået afslag på din ansøgning om at låne penge til køb af bolig i en bank.

Samtidig er det ikke sikkert, at banken er villig til at tilbyde et lån til finansiering af drømmeboligen. I så fald vil det være nødvendigt med et realkreditlån uden om banken eller et huslån uden bank. I det følgende kan du læse mere om, hvorledes dette kan lade sig gøre.

Hvorfor låne penge til boligkøb?

Der kan være mange grunde til at låne penge til køb af bolig. Det kan for eksempel være, at man ønsker sig en bolig, som koster mere, end hvad man kan få ud af salg af den nuværende bolig. Og så kan det være, at det måske er den første bolig, man overhovedet køber.

Som førstegangskøber vil man typisk ikke have så meget at gøre godt med, da man ikke har fast ejendom, som man kan sælge. Derfor kan det være meget begrænset, hvor mange penge du kan låne i banken til køb af bolig. Banken eller realkreditinstituttet vil typisk beregne det beløb, du kan låne for til køb af bolig, på baggrund af parametre såsom indtægt og eksisterende formue.

Hvor meget kan jeg låne til bolig?

En simpel huskeregel for udregning af lånebeløb i forbindelse med køb af bolig er din årlige bruttoindkomst (det vil sige din løn før skat) ganget med et sted mellem 3,5 og 5,5 og så plus din samlede kontante formue.

Har du således en årlig indtægt på cirka 350.000 kroner før skat og en opsparing på 150.000 kroner, kan du låne et beløb på mellem 1.375.000 og 2.075.000 kroner. I vores guide Boliglån – Hvor meget kan jeg låne? kan du få yderligere information om, hvor store beløb du typisk vil kunne låne i en bank eller hos et realkreditinstitut.

Der er selvfølgelig andre faktorer, som spiller ind i forbindelse med en banks lånevurdering af dig. Har du for eksempel gammel gæld, som du skal afdrage på, vil dette skulle trækkes fra i regnestykket. Og du vil altid blive spurgt om, hvorvidt du står foran større livsændrende begivenheder, som kan påvirke din evne til at betale dit boliglån tilbage.

Derfor kan det være nødvendigt med et boliglån uden om banken, hvis du ønsker at købe ejerbolig eller andelsbolig. Du kan læse mere om boliglån og finde det billigste huslån uden bank i vores < href=”guide til boliglån”>guide til boliglån. Brug eventuelt vores < a href=”https://www.findbank.dk/boliglaan-beregner/”>boliglånsberegner for at skaffe dig et overblik over mulighederne for at låne penge til køb af bolig.

Hvad er realkreditlån?

Realkreditlån er et boliglån, som optages i det, der kaldes et realkreditinstitut. Et realkreditlån er sikret i fast ejendom, hvilket vil sige, at långiveren har sikkerhed for dit boliglån i din bolig.

Et realkreditlån er baseret på salg af realkreditobligationer og vil typisk udbydes til en noget lavere rentesats end andre typer lån. Det er således ikke ualmindeligt, at boligkøb finansieres helt eller delvist gennem realkreditlån, og at penge til udbetaling på en bolig lånes i banken. Og mange vælger at bruge en eventuel formue eller opsparing på udbetalingen og optager således et realkreditlån uden banklån.

Hvad er et pantebrevslån?

Et pantebrevslån er, i lighed med et realkreditlån, en låntype, hvor du stiller sikkerhed for lånet gennem fast ejendom. Flere udbydere af huslån uden bank tilbyder således pantebrevslån som et alternativ til realkreditlån. Da der er sikkerhed for lånet, vil renterne på dette typisk ikke være så høje, som hvis der ikke var.

Hvad er en god rente på boliglån?

Renten på lån til hus eller lejlighed, herunder realkreditlån, banklån og pantebrevslån kan variere alt afhængigt af låntype samt udbud og efterspørgsel. For realkreditlån gælder det, at jo større efterspørgsel der er på at investere i realkreditobligationer, des lavere er renten.

Lige for tiden er renten på boliglån generelt lav. Det betyder, at dit lån ikke bliver så dyrt at betale tilbage, da der ikke løber så mange udgifter på i løbet af lånets løbetid. Uanset om du optager et realkreditlån eller et boliglån uden om banken, vil du således kunne låne til en forholdsvis lav rente.

Dine samlede udgifter til boliglån afhænger selvfølgelig en del af den låntype, du har valgt. Der kan være stor forskel på, om du vælger et lån med en fast rente eller et lån med en variabel rente, og om du har valgt at optage et afdragsfrit boliglån. Det kan altid tilrådes, at du sætter dig grundigt ind i de aktuelle forhold omkring renter og kurser på lån, inden du optager et boliglån uden om banken.

Er det smart at tage et boliglån uden om banken?

Hvis du har besluttet dig for, at drømmeboligen skal i hus uanset bankens udmelding i forbindelse med din låneansøgning, kan du vælge at finde dit boliglån andetsteds.

Der findes mange muligheder for at låne penge til eksempelvis udbetaling på en bolig, køb af ejerbolig eller finansiering af en renovering af boligen, uden at din egen bank er involveret. Flere udbydere af boliglån uden om banken tilbyder for eksempel pantebrevslån.

Som nævnt ovenfor er et pantebrevslån et lån med sikkerhed i boligen gennem pantebrev og fungerer i princippet på samme måde som et realkreditlån. Dog bør du være forsigtig med at sidestille pantebrevslån og realkreditlån én til én. Et pantebrevslån uden om bank og realkreditinstitut er stadig dyrere end et realkreditlån. Men det vil i mange tilfælde bedre kunne betale sig at optage et pantebrevslån til køb af hus eller lejlighed end at skulle leje sin bolig. Og så vil et pantebrevslån kunne bruges til andre ting end køb af bolig.

Med et pantebrevslån kan du for eksempel låne i boligens friværdi, så du får et større økonomisk råderum. Dette vælger mange boligejere at spendere på eksempelvis istandsættelse af boligen, hvorved dennes værdi øges. Men du kan også vælge at bruge lånet på forbrugsgoder eller på nedbringelse eller indfrielse af dyrere gæld.

Hvordan finder jeg det bedste lån uden om banken?

Det kan altid anbefales, at du indhenter lånetilbud fra flere forskellige låneudbydere på markedet. På den måde kan du sikre dig, at du for det første får skabt dig et solidt overblik over dine muligheder og for det andet finder det billigste lån til boligen.

Du bør altid vælge en låneudbyder, som er registreret under Finanstilsynet.

En bank eller et pengeinstitut, som er godkendt af Finanstilsynet til udstedelse af lån til private, er forpligtet til at følge de etiske og professionelle retningslinjer, som er udstukket af instituttet. Det betyder, at lånet udstedes på vilkår, som er sikre og trygge for dig som låntager, og at du til hver en tid har fuld gennemsigtighed i dine lånevilkår.

Hvad kan jeg købe bolig for?

Guide til boliglån

Beregn dit boliglån med vores boliglånsberegner

Boliglån til studerende