Spring til indhold

Aktier for begyndere – Sådan investerer du klogt i aktier

aktier for begyndere

Aktier er den investeringsform, de fleste starter ud med. Få en grundlæggende introduktion til aktier for begyndere.

Kasper KjemsAf Kasper Kjems. Redaktør - Findbank.dk
Opdateret d. 22-06-2021. Kategori: Investering

I denne artikel giver vi en grundlæggende introduktion til aktiehandel for dig, der er helt ny på aktiemarkedet. Vi introducerer dig til de mest basale begreber og guider dig til, hvordan du hurtigt kommer i gang.

Hvad er en aktie?

En aktie er et værdipapir, som viser, at du ejer en del af en virksomhed.

Når du køber en aktie, bliver du altså det, man kalder for “aktionær”. Som medejer af en virksomhed får du ret til en andel af virksomhedens overskud og udbytte. Du har i øvrigt også mulighed for at deltage på virksomhedens årlige generalforsamling og dermed få indflydelse på driften af virksomheden.

En aktie bliver noteret til en bestemt kurs, hvorefter den kan stige eller falde i værdi, alt afhængig af hvordan virksomheden klarer sig. Hvis virksomheden klarer sig bedre end forventet, stiger kursen. Omvendt falder kursen, når virksomheden klarer sig dårligere end forventet.

Et godt tip

Tal med din bank eller konkurrerende banker, inden du kaster dig ud i at handle med aktier.

Hvorfor investere i aktier?

Du har måske hørt fantastiske historier om personer, der på ganske få minutter har tjent flere hundrede tusinde kroner – blot ved at investere i aktier.

For langt størstedelen af dem, der investerer, handler aktiehandel dog ikke om at indtjene svimlende pengesummer på nul komma fem. Det er en langsigtet strategi til at bevare eller forøge din opsparings værdi.

Som udgangspunkt er det altid en god idé at investere den del af din opsparing, du ikke har brug for. Når du vælger den nemme løsning og blot lader alle dine penge stå på din indlånskonto eller en opsparingskonto i banken, vil inflationen – det vil sige de generelle prisstigninger i samfundet – over tid gøre din formue mindre værd.

Formålet med at investere i aktier (eller andre aktiver) er altså at bekæmpe inflationen, så dine penge beholder deres værdi eller, endnu bedre, forøger værdien.

Hvor meget skal jeg handle for?

Den vigtigste regel er, at du ikke bør investere for mere, end du kan tåle at tabe. At investere i aktier er forbundet med en risiko for at tabe pengene. Investér derfor kun penge, du kan undvære – sådan at du fortsat kan sove trygt om natten.

Men vær opmærksom på, at du ikke bør investere et alt for lille beløb. Gebyrer spiser nemlig noget af dit afkast, og derfor kan det ikke betale sig at investere blot et par tusind kroner. 3.000 kroner og derover er en god tommelfingerregel for det mindste beløb, du bør handle for.

Hvis du gerne vil handle aktier enkeltvis og på egen hånd, bør du sprede dine investeringer ud for at minimere risikoen for tab. Hvis du har 100.000 kroner til rådighed og ønsker at investere dem, skal du altså ikke placere dem alle i samme virksomhed. Risikospredning er særligt vigtigt, når du er nybegynder i aktiehandel. Det gennemgår vi nærmere i afsnittet nedenfor.

Hvor mange aktier skal jeg købe?

Som tommelfingerregel er det en god idé at købe 10-15 forskellige aktier (afhængig af hvor høje beløb du investerer for), som er fordelt på forskellige selskaber på tværs af sektorer, brancher og lande. På den måde spreder du din risiko mest muligt ud.

Risikospredning er et vigtigt begreb at lære for dig, der er begynder inden for handel med aktier. Når du handler med aktier, bør du sprede din risiko ud for at formindske risikoen ved din investering. Det gør du bedst ved at investere i aktier i en række forskellige selskaber på tværs af lande, sektorer og brancher – frem for at lægge alle æg i samme kurv og investere alle dine penge i aktier i det samme selskab.

På den måde udsætter du dig selv for en mindre risiko, i tilfælde af at selskabet klarer sig dårligt, og aktiekursen som følge deraf falder. Du vil stadig kunne tabe på nogle af dine aktier, men ved at sprede aktierne ud på flere forskellige virksomheder bliver tabet på nogle aktier forhåbentlig opvejet af gevinster på andre aktier.

Hvis du ikke har råd til at have 10-15 forskellige aktier i din portefølje (det vil sige din gruppe af aktier), eller hvis du har svært ved selv at udvælge aktierne, kan det være en god løsning for dig at investere via investeringsforeninger, som samler penge fra en lang række investorer i en pulje og investerer pengene i værdipapirer.

Hvor køber jeg aktier?

Aktiehandel foregår på børsen, som i Danmark hedder Nasdaq OMX Copenhagen.

Du køber dog ikke dine aktier direkte på børsen, men via en platform, som fungerer som en form for distributør mellem dig og børsen. Det sker helt konkret ved, at du opretter et depot (det vil sige en konto, hvor dine aktier bliver opbevaret) hos din bank eller på en online handelsplatform som for eksempel Saxoinvestor eller Nordnet.

Handler du aktier på egen hånd, vil det typisk foregå enten via netbanken i dit pengeinstitut eller via en online børsmægler.

Hvordan handler man med aktier?

Du kan handle med aktier enten på egen hånd eller ved at overlade ansvaret for din aktiehandel til professionelle, typisk din investeringsrådgiver i banken eller via professionelle investorer i investeringsforeninger.

Mange privatpersoner vælger at lade banken stå for at handle og sælge aktier.

Mens fordelen ved at stå for aktiehandlen selv er, at du kan spare omkostninger til rådgivning, er der også fordele at hente ved at overlade ansvaret til eksperter. Dels kan du som begynder spare en mængde tid ved at overlade ansvaret til andre, ligesom investeringsrådgiveren ved din bank naturligvis har værdifuld erfaring at trække på, hvilket i sidste ende kan blive til din fordel økonomisk set.

I det følgende introducerer vi dig til aktiehandel på både den ene og den anden måde: Det vil sige med hjælp fra en rådgiver og på egen hånd.

Sådan handler du selv aktier

Det er blevet lettere selv at stå for køb og salg af aktier (og andre værdipapirer), end det tidligere har været. Hvis du gerne selv vil stå for hele processen, kan det altså sagtens lade sig gøre.

De fleste aktier er børsnoterede, og derfor har du som privatperson adgang til at handle dem på egen hånd.

Vi anbefaler dog, at du starter ud med at tage en snak med din bank og konkurrerende banker, inden du som begynder kaster dig ud i at handle med aktier på egen hånd.

Når du ønsker at handle aktier på egen hånd, vil det typisk foregå enten via netbanken i dit pengeinstitut eller via en online børsmægler.

Pengeinstitut
De fleste banker har en netbank, hvor du har mulighed for selv at købe og sælge aktier eller andre værdipapirer såsom obligationer og investeringsbeviser. Typisk vil det ske under en fane på netbanken med et navn i stil med “investering” eller lignende. Bed din investeringsrådgiver i banken om en introduktion, hvis du har brug for det.

Online handelsplatform/børsmægler
Du kan også handle via en online børsmægler, det vil sige en handelsplatform på nettet. For at handle med online børsmæglere uafhængigt af dit pengeinstitut skal du overføre en sum penge til en handelskonto, hvorefter du kan begynde at handle.

Sådan kan en rådgiver hjælpe dig

Mange vælger at overlade ansvaret for deres investeringer til en rådgiver.

Det er en temmelig omfattende opgave selv at styre sine investeringer, og derfor vælger mange at overlade ansvaret for at købe og sælge aktier til deres bank.

Det koster selvfølgelig noget at lade en rådgiver tage sig af arbejdet, men hvis du hellere vil bruge tiden på andet end aktiespekulation, kan pengene være godt givet ud. Det kræver tid at sammensætte en fornuftig portefølje, ligesom det er nødvendigt med et vist indblik i de selskaber og lande, du handler aktier med.

Med en rådgiver slipper du altså for at læse regnskaber, selskabsmeddelelser og løbende følge med i nyhederne.

Hvad koster det at handle med aktier?

Uanset om du vælger at handle med aktier på den ene eller anden måde, bør du altid sætte dig godt ind i, hvilke omkostninger der er forbundet med den enkelte platform.

Det er ikke gratis at handle med aktier. Mange banker og handelsplatforme tager et årligt gebyr for dit depot, og du vil altid skulle betale et gebyr (det, man kalder kurtage) for hver aktiehandel, du foretager.

Det er derfor en god idé at undersøge depotgebyrer og kurtage hos de forskellige banker og online handelsplatforme for på den måde at danne dig et godt overblik over de forskellige gebyrer. Sådan kan du vælge den bedste mulighed og undgå at blive taget ved næsen.

Indberetning til SKAT, når du handler med aktier

Når du vælger platform, bør du være opmærksom på, om du selv skal stå for at indberette gevinster og tab til SKAT.

Nogle handelsplatforme indberetter fuldstændig automatisk, mens du på andre platforme selv skal stå for indberetning. Så det er er vigtigt at holde øje med.

Hvornår skal man købe og sælge aktier?

En god strategi, når du vil investere i aktier og selv står for at håndtere dem, er at arbejde langsigtet.

Langsigtet investering vil sige, at du beholder dine aktier i minimum fem år eller mere. Du skal altså ikke købe og sælge hele tiden, men det stik modsatte: Hav is i maven, og lad dig ikke påvirke af et svingende marked eller forsøge at “slå” markedet.

Køb for eksempel aktier i en indeksfond (det vil sige en investering, der følger udviklingen på aktiemarkedet), eller find nogle enkelte selskaber, som du tror på ude i fremtiden – og lad være med at røre ved dem før den dag, du skal bruge pengene.

Læs videre:

Investering for begyndere

Investering i aktier