Spring til indhold

Gældsfaktor

Hvad er gældsfaktor

Ved du, hvad din gældsfaktor er? Og ved du, om du kan blive godkendt i banken med din nuværende gældsfaktor?
Drømmer du om at blive boligejer, eller har boliglån i banken? Læs vores guide om gældsfaktor og blive klogere på gældsfaktorens betydning. Læs mer om gældsfaktori vores guide om gældsfaktor.

Kasper KjemsAf Kasper Kjems. Redaktør - Findbank.dk
Opdateret d. 18-12-2020. Kategori: Privatøkonomi

Gældsfaktor er din samlede gæld divideret med din årlige indkomst før skat.


Eksempel:

Husstandens årlige indkomst før skat = 750.000 kr.

Husstandens samlede gæld = 2.500.000 kr.

Gældsfaktor = 3,33

 

Hvornår er en gældsfaktor høj eller lav?

0 til 2,5 = Lav gældsfaktor

2,5 til 3,5 = Middel gældsfaktor

3,5 til 4 = Middel til høj gældsfaktor

4 til 5,5 = Høj gældsfaktor

5,5+ = Meget høj gældsfaktor

Gældsfaktor og belåning i bolig

Se, hvordan banken bruger din gældsfaktor og belåning, når de vurderer deres risiko ved at låne dig penge.

Gældsfaktor og belåning

Når banken ser på din gældsfaktor, vurderer de samtidigt din belåning i boligen. Jo højere gældsfaktor og belåning i boligen, desto højere risiko ser banken ved at låne dig penge. Derfor skal du ikke kun bruge din gældsfaktor alene, når du vil forstå, hvordan banken vurderer din økonomi.

Banken ser typisk på 3 parametre i din økonomi: Gældsfaktor, belåning i bolig og dit månedlige rådighedsbeløb. Det betyder ikke, at du ikke må falde negativt ud på ét nøgletal, men så skal de 2 andre kompensere for dit “svagere” nøgletal. Fx kan du have en høj gældsfaktor på 6, hvis din belåning kun er 60%, og du har en rådighedsbeløb væsentlig over gennemsnittet. Du kan se det som en taburet med 3 ben, hvor et eller to svage nøgletal, kan få taburetten til at vælte.

Få 3 tilbud - Skift bank - Spar op til 25.000 kr. Få 3 tilbud - Skift bank - Spar op til 25.000 kr.
Prøv gratis og uforpligtende

Hvad er gældsfaktor?

Gældsfaktoren er din samlede gæld i forhold til din bruttoindkomst. Gældsfaktoren viser dermed, hvor mange gange du har lånt din årlige bruttoindkomst. I nogle banker kaldes gældsfaktor også gearing, da det er et udtryk for, hvor meget du har gearet din privatøkonomi. Gældsfaktoren har betydning for, hvor stort et lån, du kan optage, og om en bank vil overtage dine lån fra en anden bank. Gældsfaktoren bruges som ét af flere nøgletal til at vurdere din økonomi og robusthed som bankkunde.

Når bankerne vurderer din økonomi for at låne dig penge, ser de blandt andet på følgende:

  • Indkomst
  • Formue (opsparing og friværdi)
  • Gæld
  • Gældsandel i aktiver (fx bolig og bil)
  • Alder

Hvordan udregnes gældsfaktor?

Gældsfaktoren siger altså noget om, i hvor høj grad du er gældsat i forhold til indtægter – og indikeres med et tal. Gældsfaktoren beregnes dermed ved at dividere gæld med årlig indkomst før skat.
For eksempel kan du skylde 1.500.000 kroner og tjene 450.000 kroner om året. Din gældsfaktor vil dermed være 3,33

Gældsfaktor udregning:

Samlet gæld / Årlig bruttoindkomst = Gældsfaktor

Fx. 1.500.000/450.000 = 3,33

Hvornår er en gældsfaktor høj?

Hvor høj en gældsfaktor der er acceptabel varierer fra bank til bank eller realkreditinstitut til realkreditinstitut. Det er nemlig op til den enkelte bank eller realkreditinstitut at afgøre, hvor høj din gældsfaktor må være, før de mener, at det er for risikabelt at låne dig penge.

En almen tommelfingerregel er dog, at en gældsfaktor under 3,5 vurderes som sund og normal. Er din gældsfaktor over 3,5 betragtes det som usundt og for risikabelt at låne dig penge. Der kan være stor forskel på, hvordan bankerne ser på gældsfaktoren, da den i København og Århus typisk accepteres højere, da boligpriserne er højere. Flere har til trods for højere lønninger, en højere gældsfaktor end resten af landet. Det kompenseres blandt andet af bankerne ved at se på formue, belåningsgrad, rådighedsbeløb og kundens generelle økonomi.

Start her og find den billigste bank.

Få 3 tilbud - Skift bank - Spar op til 25.000 kr. Få 3 tilbud - Skift bank - Spar op til 25.000 kr.
Prøv gratis og uforpligtende

Gældsfaktor og privat formue

Ifølge Finansministeriet kan en positiv formue dog kompensere for risikoen ved en høj gældsfaktor. I vækstområder kan en risiko for store fald i huspriser dog undergrave den kompenserende effekt. Som udgangspunkt vil kunder med en stor privat formue forblive positiv, hvis boligen falder i værdi. Har du en gældsfaktor mellem 4-5 anbefaler Finansministeriet, at formuen som hovedregel stadig bør være positiv, selvom boligen falder 10pct. i værdi.
Har du i stedet en gældsfaktor på over 5, bør formuen forblive positiv, hvis boligen falder 25 pct. i værdi. Er du ung under uddannelse, og har du høj jobsikkerhed, når du er færdig, så er du undtaget herfra. Det forventes dog, at gældsfaktoren nedbringes til under 4, når du er færdig med uddannelsen.

Gældsfaktor ved ejerbolig

Gældsfaktor ved køb af ejerbolig følger bankernes gængse regler for gældsfaktor – jo lavere gældsfaktor, jo bedre. Er din gældsfaktor lav, er der større sandsynlighed for, at din husstandsindkomst kan dække udgifter til både renter og afdrag på dit boliglån.

Ifølge Finanstilsynet må din gældsfaktor ikke overstige de anbefalede 3,5 ved ejerbolig, hvis du er uden fast ejendom og førstegangskøber af bolig.
Det betyder, at din samlede gæld divideret med din husstandsindkomst før skat ikke må give mere end 3,5

Vær opmærksom på, at selvom du selv beregner din gældsfaktor, og den er sund, kan der være andre årsager til, at du ikke kan låne penge til et boligkøb.

Gældsfaktor ved andelsbolig

Angående gældsfaktoren ved andelsbolig gælder de samme regler som ved køb af ejerbolig. Gældsfaktoren må ikke overstige 3,5. Er du tæt på pensionsalderen, er reglerne lidt anderledes, da indtægten normalt falder, når man bliver pensioneret, og samtidig ikke har ligeså mange år til at tilbagebetale lånet over. I så tilfælde skal gældsfaktoren helst ikke overstige 2 for ejerbolig, 1 for andelsbolig.

Læs også: Skift bank med gæld

Få 3 tilbud - Skift bank - Spar op til 25.000 kr. Få 3 tilbud - Skift bank - Spar op til 25.000 kr.
Prøv gratis og uforpligtende