Spring til indhold

Belåningsgrad

belåningsgrad

Hvad er belåningsgrad?

Belåningsgraden i boligen er forholdet mellem restgælden i din bolig og din boligs værdi. Den angiver altså i hvor høj grad, at din ejendom er belånt. Belåningsgraden bruges ofte, når banken vurderer din økonomi og dine lån i boligen for at se, hvor stort lånet er i forhold til værdien af din ejendom. Jo lavere belåningsgrad, jo sundere og mere robust økonomi har du.

Kasper KjemsAf Kasper Kjems. Redaktør - Findbank.dk
Opdateret d. 26-01-2021. Kategori: Privatøkonomi

Sådan udregnes belåningsgraden

Det er simpel procentregning at udregne belåningsgraden på din ejendom. Du tager restgælden i boligen og dividerer med boligens værdi. Derefter ganger du med 100 og får belåningsgraden.

Skylder du f.eks. 800.000 kr. i din bolig, som har en værdi af 1.000.000 kr., så har du en belåningsgrad på 80%.

Belåningsgraden udregnes på følgende måde:

(800.000/1.000.000) * 100 = 80%

Hvad er en høj belåningsgrad?

En høj belåningsgrad betyder, at du har en stor gæld i form at et eller flere lån i forhold til værdien på din ejendom. Ved boligkøb kan du maksimalt have en belåningsgrad på 95%. Det betyder dog ikke, at du kan få et billigt realkreditlån på 95%. Typisk vil belåningsgraden maksimalt ligge mellem 60-80% afhængig af lånetypen. Udover din belåning i boligen er din gældsfaktor og rådighedsbeløb væsentlige nøgletal, når banken skal regne på hvad du kan låne til køb af bolig.

Når du skal købe en ny ejerbolig, vil det billigste ofte være at tegne et realkreditlån. Du kan maksimalt låne op til 80% af boligens værdi med et realkreditlån. Det resterende beløb kan du i stedet finansiere på anden vis. De fleste optager et banklån på 15% og de sidste 5% kræver bankerne, at du kan betale kontant. Køber du i stedet et fritidshus, kan du maksimalt låne 75% som realkreditlån.

Belåningsgrad bidragssats

Hvor meget du betaler i bidragssats, til dit realkreditinstitut, afhænger af, hvor stor en del af din bolig, der er belånt. Belåningsgraden påvirker dermed dit gebyr til realkreditinstituttet. Det er derfor vigtigt, at du holder øje med priserne, da realkreditinstitutterne ændrer på bidragssatserne, så de stiger i takt med belåningsgraden.
Er din bolig steget i værdi, eller har du afdraget en stor del af din gæld, er det meget muligt, at den bidragssats, du betaler i dag, ikke længere stemmer. Det kan være, at du betaler alt for meget, og du kan få den sat ned ved at skifte realkreditinstitut.

Belåningsgrad andelsbolig

Er du på udkig efter en andelsbolig, skal du være opmærksom på andelsboligforeningens belåningsgrad for at undgå gældsfælder. Jo større en del af ejendommens værdi, der er belånt – jo mere økonomisk sårbar er foreningen.

Find et billigt andelsboliglån

Nye retningslinjer for boliglån i husstande med høj gæld

Regeringen har netop fremlagt nye retningslinjer for boliglån i husstande med høj gæld. Formålet er, at øge boligejernes robusthed.
For mange boligejere er sårbare over for fremtidige rentestigninger, og det vil nye retningslinjer gøre op med ved at beskytte husstande med høj belåningsgrad, så de undgår at komme i økonomiske vanskeligheder.
Konkret gøres det ved at begrænse udbredelsen af de mest risikobetonede lån for husstande med høj gæld. Man kan fortsat optage lån til køb af bolig, selvom man har høj gæld – valget af låntype er bare begrænset. Fremover vil der være begrænsninger på, hvilken realkredit- eller realkreditlignende boliglån, man kan få, hvis en husstand optager høj gæld på mere end fire gange husstandens indkomst, og kommer over 60 pct. i belåningsgrad.

I de tilfælde, vil der ikke kunne ydes:
– lån med variabel rente med kortere rentebinding end 5år med eller uden afdrag
– lån med variable rente med rentebinding på 5 år eller mere og med afdragsfrihed.

Ikke alle typer af lån vil være omfattet af begrænsninger. F.eks. vil der ikke være begrænsninger på lån med en belåningsgrad på 60 pct. eller derunder.
Desuden vil der være fleksibilitet for de dele af landet, hvor kvadratmeterpriserne for ejerboliger er lave.

Gradvis indfasning af nye regler

De fremsatte retningslinjer vil gradvist implementeres i tre trin.
Trin 1: Institutterne vil begynde indretninger af deres systemer osv. og indfase de nye retningslinjer. Finanstilsynet vil inden årets udgang måle omfanget af den risikobetonede långivning for 4. kvartal 2017.
Trin 2: 1. januar 2018 træder retningslinjerne i kraft.
Trin 3. 1. juli 2018 vil institutterne meddele Finanstilsynet om udviklingen, for derefter at indrapportere gradvist.

Læs mere om Gæld i hus

Læs mere om hvad et realkreditlån er