Spring til indhold

Hvad er et sælgerpantebrev?

Hvad er et sælgerpantebrev egentlig?

Et sælgerpantebrev er et pantebrev, som sælger kan give til køberen af en ejendom. Dette beviser, at sælger har indvilliget i at modtage sin betaling løbende i stedet for samlet ved ejerskiftet. Denne form for pantebrev benyttes oftest af personer, der f.eks. i forvejen har en personlig relation.
Her kan du også læse mere om andre typer af pantebrevslån.

Kasper KjemsAf Kasper Kjems. Redaktør - Findbank.dk
Opdateret d. 27-01-2021. Kategori: Boligkøb

Hvad er et sælgerpantebrev?

Et sælgerpantebrev er en form for pantebrev, der kan bruges i situationer, hvor sælger og køber selv vil stå for at fastlægge rammerne for et lån ved boligkøb. Det kan også bruges som en løsning, hvis køber ikke kan godkendes til et lån i banken eller ved et realkreditinstitut.

Et sælgerpantebrev er altså både et bevis for, at der er pant i fast ejendom samt et gældsbevis. Indfrielse af sælgerpantebrevet sker derfor, når køber har betalt sin gæld ud.

Med et sælgerpantebrev indgår man en aftale om, at køber ikke behøver at betale det fulde beløb til sælger på én gang, men at køber i stedet kan afdrage f.eks. i etaper. Et sælgerpantebrev er dermed det gyldige bevis for, at køber skylder penge til sælger, og det er dermed også sælgers sikkerhed for at få sine penge indkasseret.

Et eksempel på en situation, hvor et sælgerpantebrev er en velfungerende løsning, er, hvis man står overfor at ville lave et generationsskifte i et ejerskab over f.eks. et landbrug. Her kan det være tiltalende, at man selv kan stå 100 % for rammerne omkring lånet.

Et andet eksempel kunne være, hvis køber ikke er blevet godkendt til et boliglån i banken, fordi det hus, vedkommende vil købe, for eksempel ikke bliver betragtet som et godt køb. Her kan et sælgerpantebrev også udfærdiges, således at et ejerskifte alligevel kan blive en realitet.

Tinglysning af sælgerpantebrev

Sælgerpantebreve skal – ligesom de andre former for pantebreve såsom et ejerpantebrev – tinglyses, førend de kan godkendes som værende juridisk gyldige og bindende. Derfor er tinglysning et yderst vigtigt punkt at være opmærksom på, hvis man overvejer en salgsordning med et sælgerpantebrev.

Det er ganske nemt at få tinglyst et pantebrev i Danmark, da anmodningen herom foregår online via Tinglysningsretten i Hobro. Det koster blot et gebyr på 1.660 kr. samt 1,5 % af lånets hovedstol. Derfor anbefales det også, at man undgår at skulle have tinglyst samme pantebrev ad flere omgange, da gebyret bliver opkrævet hver gang.

Fordele ved et sælgerpantebrev

Den store fordel for mange ved at udfærdige et sælgerpantebrev er, at køber og sælger selv står for at sætte rammerne for lånet, der indgås. Man kan dermed også tilpasse faktorer såsom rente, kurs og løbetid efter individuelle behov, som ved andre låneformer ville være fastsat ud fra andre gældende regler.

Samme frihed gælder også ordningen for tilbagebetaling og afdrag, som det står køber og sælger frit for at afstemme med købers mulighed herfor. Man skal blot være opmærksom på, at der kan komme skattekrav i forbindelse hermed, hvis ikke den aftalte rente passer til det generelle renteniveau.

For køber er det ligeledes en stor fordel, at sælgerpantebrevet ikke kan opsiges af sælger, hvis køber lever op til den tinglyste aftale. Derfor er det i de fleste tilfælde personer med en personlig relation, der udsteder et pantebrev. Dermed kan man finde sin egen løsning på det billigste boliglån.

Ulemper ved et sælgerpantebrev

Det vil for køber kunne være en ulempe, at renten bliver sat højere i sælgerpantebreve end ved banklån eller lån fra et realkreditinstitut. Renten vil nemlig som oftest være en del højere i et sælgerpantebrev, fordi sælger løber en væsentlig risiko ved at låne på denne måde.

Her kan du finde endnu mere information

Du kan læse mere om, hvad du skal bruge oplysningerne om gæld i hus til. Det er nemlig relevant viden, når du skal planlægge lån op til og/eller foretage en prisforhandling ved et boligkøb.

Du kan også læse mere om friværdi, som kan komme dig til gode, hvis vurderingen af din ejendom er steget i løbet af den tid, du har ejet eller boet i ejendommen.