Pantebrevslån

Hvad er pantebrevslån?

Et pantebrevslån er et lån udstedet med pant i din bolig som sikkerhed. Et pantebrevslån er en alternativ finansieringsform til de klassiske boliglån og optages udenom banker og realkreditinstitutter, hvis man ønsker at købe fast ejendom eller lån i eksisterende bolig.

Et pantebrevslån er særligt rettet til dig, der har fået afvist en finansiering igennem et realkreditinstitut eller bank til køb af fast ejendom eller til eksisterende boligejere der ønsker at låne i boligens friværdi. Ved pantebrevslån, kan du låne op til 95 % af boligens værdi med en løbetid på op til 25 år. De fleste lån til finansiering af fast ejendom, er baseret på et underliggende pantebrev, som sikrer at långiver ved at optage pant i boligen. Du læse mere om de mere almindelige lån i vores artikel om boliglån.

Pantebrevslån bliver ofte optaget af husstande, der ikke er godkendt i en traditionel bank. Brug et budgetskema og få styr på økonomien og dit rådighedsbeløb.

Et pantebrevslån er som et gældsbrev, hvor gældforpligtelserne skal tinglyses.

Tinglysning består af et juridisk dokument der omfatter offentlig registrering af rettigheder over bl.a. fast ejendom, som giver långiver en prioritetsstilling i boligen foran andre kreditorer. Dermed kan långiver sætte boligen på tvangsauktion, hvis låntager ikke kan betale sine gældsforpligtelser.

Tinglysning af et pantebrev koster 1.730 kr. i gebyr samt 1,45 % af lånebeløbet, som betales direkte til staten. Èn af de væsentlige fordele ved et pantebrevslån er, at långiver ikke kan opsige pantebrevslånet, så længe man overholder aftalen på de tinglyste vilkår.

Et pantebrev indeholder typisk aftalevilkårene om:

Rente, løbetid og afdrag. Derudover skal du også være særligt opmærksom på indfrielseskurs, i tilfælde af at du ønsker at sælge boligen før lånets udløb eller at omlægge. Find en billig bank i vores vores guide om de billigste banker.

Fastforrentet eller variabelt pantebrevslån?

Pantebrevslånet er typisk et lidt dyrere type boliglån, fordi långiver løber en større risiko end man gør ved realkreditlån og boliglån i banken, derfor vil renten typisk også være højere. Renteniveauet ligger mellem 5-9% og afhænger af, om du vælger variabelt eller fast forrentet lån.

Fordelen ved et fast forrentet lån er, at du er bekendt med størrelsen af afdrag i hele lånets løbetid. Hvor imod, et variabelt forrentet lån, vil ydelsen variere alt efter om markedsrenten falder eller stiger.

Et pantebrevslån kan også tegnes med afdragsfrihed, hvor du f.eks. kun betaler renter af restgælden i op til 10 år og ikke på selve afdraget i perioden, hvor der er afdragsfrihed. Dette giver større økonomisk råderum, hvis man ønsker at betale af på en anden dyrere gæld. Hvordan skifter du bank? Se mere om bankskifte i vores artikel om skift bank.

Omlægning af pantebrevslån

Hvis du ønsker at omlægge et pantebrevslån, så vil det omfatte, at du indfrier lånet og optager et nyt. Når indfrielsen sker før lånets udløb, så vil det typisk medføre at du skal betale en indfrielseskurs på 103-105, hvilket vil sige, at du skal betale 3-5 % mere end det din restgæld lyder på. Derfor vil det mest fordelagtige være at gå et efter pantebrevslån med en indfrielseskurs tæt på 100. Skal du omlægge til realkreditlån, kan du finde det billigste realkreditlån her.

Pantebrevslån erhverv

Som selvstændig erhvervsdrivende, kan det at eje fast ejendom indgå som en essentiel del af kerneforretningen og indtjeningsmulighederne. Men i nogle tilfælde, kan det at finde finansieringsmuligheder til netop erhvervsejendom, være en svær opgave. Et pantebrevslån til erhvervsformål, er rammerne opsat på lige fod med pantebrevslån til privatejendom. Hvilket vil sige, at der kan belånes op til 95% af handelsværdien med fastforrentet-eller variabelt lån med mulighed for afdragsfrihed.

I nogle tilfælde kan der forekomme vilkårsstramninger ved f.eks. forkortet løbetid og højere renter, alt efter hvilken type virksomhed der drives. Se alle de største banker i danmark.

Pantebrevslån beregner

Beregn ydelsen på dit pantebrevslån i vores beregner. Indtast lånebeløb, din pålydende rente samt omkostninger til stiftelse.

Pantebrevslån beregner

kr.
%
kr.

0

Beregn hvad du kan købe bolig for i en traditionel bank.