Spring til indhold

Skadesløsbrev – En kort introduktion

Hvad er et skadesløsbrev

Et skadesløsbrev er en type pantebrev, der giver sikkerhed til kreditoren. I skadesløsbrevet er gældsbeløbet og beløbets størrelse endnu ikke lagt fast. Med et skadesløsbrev holder man kreditor skadesløs. Dvs. at man holder vedkommende fri for udgifter og står for den fulde kompensation.

Kasper KjemsAf Kasper Kjems. Redaktør - Findbank.dk
Opdateret d. 26-01-2021. Kategori: Privatøkonomi

Hvad er et skadesløsbrev?

Et skadesløsbrev er en måde, hvorpå man kan skabe sikkerhed for kreditor. På denne måde kan man stille en sikkerhed for en kassekredit, en anden type lån eller en alskyldserklæring.

Andre typer af pantebreve er:

  • Realkreditpantebrev. En form for gældsbrev, hvori køber anerkender sin gæld til et realkreditinstitut.
  • Ejerpantebrev. Ejeren underpantsætter en del af sin ejendom til anden side.
  • Sælgerpantebrev. En form for gældsbrev, hvori køber anerkender sin gæld til sælger.

Skal et skadesløsbrev tinglyses?

Et skadesløsbrev kan tinglyses, således at kreditor har en sikkerhed i det tilfælde, at den, der har indgået pantsætningen, ikke fuldfører en betaling af sin gæld efter gældende aftale. I så fald må skadesløsbrevet angive et maksimumbeløb for gældsætningen.

En tinglysning er en offentlig registrering af rettigheder. Pantebreve kan nemlig også tinglyses, således at deres gyldighed sikres, og den indgåede aftale bliver honoreret.

Skadesløsbrev i fast ejendom

Det er meget almindeligt, at man ved køb af fast ejendom stiller sikkerhed for lånet via et pantebrev. Et pantebrevslån er nemlig et alternativ til banklån, som flere kan opleve at blive afviste i at måtte indgå. Derfor kan det være en mulighed at overveje alternativer såsom pantebreve.

Lån til betaling af ejendomsskat

Hvis du har brug for at låne penge til at betale din ejendomsskat, kan du søge om et lån i den kommune, hvor ejendommen befinder sig. Derudover skal du som ejer have sin bopæl i Danmark, og den må ikke være lejet ud til anden brug end primært eget ophold i boligen.

Som en sikkerhed for lånet vil kommunen tinglyse et skadesløsbrev i den pågældende ejendom. Du kan derefter låne penge til betaling af dine ejendomsskatter for op til 95 % af det angive i skadesløsbrevet.

Overdragelse af skadesløsbrev

Et skadesløsbrev kan ikke overdrages. Det gælder kun mellem dig og den pågældende kreditor. Såfremt du vil indgå i et nyt låneforhold, skal du altså udfærdige et nyt skadesløsbrev og sørge for at få det tinglyst.

Læs mere om pantebreve, herunder skadesløsbreve

Hvis du har brug for mere information om de forskellige typer af pantebreve, kan du finde flere oplysninger på Domstolenes hjemmeside her.

Læs også:

Hvad er et pantebrevslån?

Hvad betyder samejeoverenskomst?